Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-05-04 14:48 i Skinnefjällsskolan Härryda
Denna LPP beskriver hur vi kommer att arbeta med temat vatten.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Musik Svenska Bild

Vatten behövs för allt levande på jorden. Men vi måste vara rädda om vårt vatten. Vad består vatten av? Hur blir det rent? Varför regnar det? Det är frågor som vi ska ta reda på

Innehåll

Övergripande mål Lgr11:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte och förmågor:

Under temat kommer du att få möjlighet att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll:

Detta centrala innehåll kommer vi att beröra under temat:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Metod:

På våra lektioner kommer vi att ha föreläsningar, informationsfilmer, experiment, fältstudier och diskussioner. Utifrån faktan vi tar till oss kommer vi att skriva, samtala, rita, musicera och experimentera. Vi kommer att fokusera på Vattnets kretslopp, rent vatten och vattnets olika faser. 

Du ska när projektet är klart kunna redogöra för följande begrepp: fast, flytande, gas, avdunstning, kokning, kondenserande, smältning, stelning och kretslopp. 

Experiment

Vattenmolekylen

Vattnets kretslopp

Avdunstning, med och utan salt

Lösning och blandningar

Kokpunkt och fryspunkt

Sockerbit i varmt och kallt vatten

Tre aggregationstillstånd; fast, flytande och ånga

Studiebesök

Vattenverket

Filmtips

Redovisning

Hypotes

Resultat

Labbrapport

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: