Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsfunktioner och yrken År 2

Skapad 2016-05-04 21:40 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
Förstå mer om hur vårt samhälle fungerar och hänger ihop. Förstå en del av vad som behövs för att samhället ska fungera.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Hur gör jag när olyckan är framme?

Vem hjälper mig när olyckan är framme?

Vem betalar för utryckningen?

Innehåll

Arbetsområdets mål

 • Känna till olika yrken som finns i samhället
 • känna till olika yrkens betydelse och varför de är viktiga i samhället
 • veta hur du ska göra i en nödsituation
 • känna till vad skatt är och vad det används till

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Bedömning:

Din förmåga att:
 • känna till några yrken som finns i närsamhället.
 • känna till vilken betydelse olika yrken har i samhället och veta vilka uppgifter de har.
 • känna till hur du ska göra i en nödsituation.

Undervisning

 • Vi kommer att se på film och samtala om de olika samhällsfunktionerna såsom skola, polis, sjukvård och räddningstjänst
 • vi kommer att samtala om vad skatt är och vad det används till
 • du kommer att få skriva fakta om olika yrken och rita till dina texter

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Nationella mål

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: