Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2016-05-05 13:37 i Antistilla skola Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik

Vi möter en hel del tabeller och diagram i vår vardag, t ex busstidtabeller och prislistor. Då är det viktigt att kunna läsa av dem på rätt sätt. Det kommer du att få öva i det här arbetsområdet.

Vi kommer också att fundera över hur stor sannolikheten är för att något ska hända t ex hur stor chansen är att få en sexa när du kastar en tärning.

Innehåll

Läroplanens syften samt elevens förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning:

Du kommer att få:

 • göra undersökningar tillsammans i klassen.
 •  dokumentera undersökningarna i tabeller och diagram, i grupp och enskilt.
 • du och en klasskompis kommer att få göra en egen undersökning i klassen och dokumentera denna. Undersökningen kan t ex handla om klasskompisarnas favoritdjur, favoritfärg, favoritmaträtt osv. 

Bedömning:

Matrisen är för åk 1-3. Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Elever i årskurs 1 och 2 kan bedömas ha godtagbara kunskaper trots att de inte kan redogöra för alla målen ännu. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.

Matriser

Ma
Stapeldiagram

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska kunna avläsa ett stapeldiagram.
Du ska kunna skapa ett stapeldiagram.

Ma
Cirkeldiagram

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskper
Du ska kunna avläsa ett cirkeldiagram
Du ska kunna skapa ett cirkeldiagram

Ma
Linjediagram

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskper
Du ska kunna avläsa ett linjediagram
Du ska kunna skapa ett linjediagram

Ma
Sannolikhet

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer.
Du kan bestämma sannolikheten för att man får klave när man singlar slant.
Du kan bestämma sannolikheten för att man vid ett tärningskast får en trea eller fyra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: