Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2016-05-05 13:40 i Antistilla skola Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
...

Innehåll

Läroplanens syften samt elevens förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Undervisning:

Du kommer att få:

 • arbeta med uppgifter i din matematikbok
 • arbeta praktiskt med konkret material
 • redogöra muntligt och skriftligt för hur du kommit fram till svaret
 • lära dig matematiska begrepp för ett gemensamt matematiskt språk 
 • arbeta enskilt
 • arbeta i par/grupp

Bedömning:

Matrisen är för åk 1-3. Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Elever i årskurs 1 och 2 kan bedömas ha godtagbara kunskaper trots att de inte kan redogöra för alla målen ännu. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.

Matriser

Ma
Pengar

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska känna igen svenska mynt.
Du ska känna igen svenska sedlar.
Du ska förstå våra mynts värde.
Du ska förstå våra sedlars värde.
Du ska kunna räkna med pengar.
Du ska kunna växla pengar, från mynt till sedlar och tvärtom.
Du ska kunna skriva och avläsa pris

Ma
Matematikgåtor

Insats krävs
Godtagbara kunskper
Mer än godtagbara kunskper
Du ska kunna lösa matematikgåtor där du använder dig av addition.
Du ska kunna lösa matematikgåtor där du använder dig av subtraktion.
Du ska kunna lösa matematikgåtor där du använder dig av multiplikation.
Du ska kunna lösa matematikgåtor där du använder dig av division.
Du ska muntligt, med matematikspråk kunna redogöra för din uträkning och ditt svar.
Du ska skriftligt med matematiska symboler kunna redogöra för din uträkning och ditt svar.
Du ska kunna formulera enkla textuppgifter/räknehändelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: