Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten i kroppen

Skapad 2016-05-05 20:16 i Kastanjen Örebro
Förskola På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Fokusområde "Grön Flagg" - Naturresurser

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

I vårt arbete med Grön flagg har vi tidigare pratat om vattentillgångar, hur det ser ut lokalt där vi bor men även i större perspektiv. Vi har undersökt vattnets kretslopp i naturen, vattnets olika former vid värme och kyla samt djurlivet i hav och sjö. Nu ställer vi oss frågan: finns det vatten i våra kroppar? Vad händer om vi inte dricker? Och hur kan vi få i oss vätska?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och ge dem en inblick i hur vattnet påverkar oss människor. Vi vill försöka visa barnen hur viktigt vattnet är för oss och därigenom skapa ökad förståelse för vikten av att ta hand om vårt vattnet, vår natur och allt som finns i den för att själva må bra.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 • Finns det vatten i kroppen?
 • Vad händer om vi inte får i oss vatten?
 • Räknas bara vattnet vi dricker i glas eller kan vi få i oss vatten på andra sätt?
 • Finns det vatten i mat?

Vilka metoder använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

 • Samtalar med barnen i mindre grupper
 • Vi gör ett äppel-experiment
 • Vi går på utflykt och tar med oss äpplen och pratar om äpplets väg genom kroppen.
 • Vi springer Kastanjeloppet tillsammans.
 • Vi undersöker hur mycket vatten en gurka innehåller och gör tzatziki

 

Några frågor vi hoppas få svar på är

 • Finns det vatten i kroppen och hur vet du det?
 • Vad händer med två äppleklyftor som ligger framme över en helg och varför ser de ut som de gör?
 • Hur ser äpplets väg ut genom kroppen?
 • Varför blir vi svettiga och törstiga när vi springer?
 • Hur mycket vatten innehåller en gurka?

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: