Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg LPP PRAO-uppsats

Skapad 2016-05-06 09:52 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En planering för bedömning av PRAO-uppsatser.
Grundskola 8 – 9 Svenska
...

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser

Sv
Fg - Matris Kvalité på skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Din text har en inledning, en huvuddel och en avslutning.
Din text har en inledning, en huvuddel och en avslutning, och innehållet i den påverkar de olika delarnas längd och inbördes förhållande.
Din text har en inledning som fångar läsaren, en huvuddel som utvecklar inledningen och en avslutning som avrundar och återknyter till inledningen.
Din text har en inledning som på ett genretypiskt sätt får din läsare att förstå anslaget och vad det ska handla om, en huvuddel som utvecklar inledningen och ger kött på benen och en avslutning som avrundar på ett för genren lämpligt sätt, genom att exempelvis sammanfatta eller låta läsaren tänka efter.
Ordval
Ditt ordval gör din text begriplig.
Ditt ordval gör din text förståelig och passar uppgiftens karaktär.
Ditt ordval gör din text lättförståelig, passar uppgiftens karaktär och får dina läsare att ibland tänka i nya banor.
Ditt ordval gör din text tydlig, njutbar och tänkvärd.
Menings- och styckebyggnad
Du sätter punkt och stor bokstav och det märks att du ibland delar upp texten i stycken för att underlätta för dina läsare.
Du använder olika skiljetecken såsom punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett relativt korrekt sätt. Du delar upp texten i stycken efter dess innehåll.
Du använder olika skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt och förmår att variera meningarnas uppbyggnad och längd på ett sätt som underlättar läsningen. Du använder styckena för att visa att det händer något nytt och för att göra texten tydligare.
Du använder olika skiljetecken på ett medvetet sätt för att skapa en god läsrytm och ge en egen karaktär till texten. Din styckeindelning är medveten och bidrar också den till att göra textens innehåll och karaktär tydligare för dina läsare.

Sv
Fg - Matris Genremedvetenhet: Novell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Din text har några novellliknande drag, som exempelvis kort händelseförlopp, inre dialog, vändpunkt eller isbergsteknik.
Din text har en tydlig novellkaraktär. Du skriver om en händelse, berättelsen innehåller få personer, men kan anan att något händer inom dem under textens gång.
Din text är en novell. Den utspelar sig under kort tid, har få karaktärer, börjar mitt i handlingen, och innehåller en inre förändring hos någon av karaktärerna till följd av vad som händer i texten.
Din text är en novell som utnyttjar genrens möjligheter. Den utspelar sig under kort tid, har få karaktärer, börjar mitt i handlingen, och innehåller en inre förändring hos någon av karaktärerna till följd av vad som händer i texten. Karaktärernas tidigare upplevelser låter ana sig i form av "isbergsteknik" på ett effektivt sätt.

Sv
Fg - Matris Genremedvetenhet: Brev

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Din text liknar ett brev. Den har en inledande hälsning, en mottagare och en avslutning.
Din text har en tydligt brevliknande form, med datumangivelse, hälsningsfras och avslutning. Man kan ana vem det riktar sig till, inte bara pga hälsningsfrasen.
Din text är ett tydligt brev med datumangivelse, hälsningsfras och avslutning. Det märks tydligt vem det riktar sig till, med hjälp av tilltal, språk och innehåll.
Din text är ett tydligt brev med datumangivelse, hälsningsfras och avslutning. Det märks tydligt vem det riktar sig till, med hjälp av tilltal, språk och innehåll. Ditt förhållande till brevets mottagare märks på ett välavvägt sätt i din text.

Sv
Fg - Matris Argumenterande text

Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Din text har ett begripligt innehåll och en tes. * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Din text har ett relativt tydligt innehåll och en ganska genomtänkt tes. * Flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, stödjer vardera åsikt.
Din text har ett tydligt innehåll och en genomtänkt tes. * Flera åsikter framgår tydligt. * Flera utvecklade argument stödjer åsikterna.
Din text har ett tydligt innehåll och en genomtänkt tes som har en god förankring i det ämne som LPPn behandlar. * Flera insatta åsikter framgår tydligt. * Flera väl utvecklade argument med stöd i vad vi läst stödjer åsikterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: