Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kliv in i konsten år 6

Skapad 2016-05-07 10:06 i Tångaskolan Falkenberg
Analysarbete av konsthistoriska målningar och samarbete med So-lärarna. Källa: http://lillholmsbild.weebly.com/kliv-in-i-konsten.html
Grundskola 6 Bild

Ord och bild gör sig bra tillsammans. Vi ska arbeta med tre målningar från stormaktstiden som du ska få göra till dina egna. Information och viss redovisning görs ihop med So-undervisningen.

Källa: http://lillholmsbild.weebly.com/kliv-in-i-konsten.html

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Bedömning - vad och hur

Hur du skriver om målningen (analyserar den) och vad du tagit reda på om innehåll och funktion i målningen från medeltiden.

Vad du kan berätta om målningen och om konstnären.

Hur dina texter kommer att passa ihop med bilderna.

Hur du arbetar med bildredigeringsprogrammen, både Photoshop Mix och Pic Collage.

Hur du kan göra en tidsresa i bild och en omvänd tidsresa i bild.

Hur du presenterar dina bilder, monterar och kombinerar text och bild.

Hur du kan ge omdöme om arbetsprocessen och om kvalitén i bildarbetet.

Undervisning och arbetsformer

1. Analysera en målning

Vi börjar med att bara känna in bilden och skriva stödanteckningar om först hur bilden ser ut, vad som finns på målningen sedan vilka tankar som kommer upp och vad man känner när man ser på målningen. Anteckningarna sparas för att sedan användas i ett senare skede.

    Eleverna får välja på tre målningar som har att göra med det område de läser om i historia ihop med sin so-lärare. På historielektionen kommer ni mer att prata om de olika specifika händelserna historien som målningarna handlar om. Ni kommer också att göra en slutsummering med era arbeten ihop med so-läraren.

 

2. Målningens ursprung och konstnären

När ni valt er målning googlar ni ett tag på konstnären och på vad händelsen på målningen handlar om. Har ni då fortfarande frågor kvar om vad som egentligen händer på målningen tar ni med frågorna till er So-lärare.

   Ni väljer mellan följande målningar från Stormaktstiden Karl den XII´s likfärd, Smeder under Stormaktstiden och Segern vid Narva.

 

4. De första texterna

Första lektionen får eleverna varsin färgutskrift av den målning de har valt, en penna, ett papper och 30 minuter. Efter att de gjort en inventering om vad som finns att se i bilden skriver de om vad den väcker för tankar och känslor. Efter det får de fortsätta skriva om precis vad de vill, det kan bli en association, ett minne, en dikt, en kort fantasihistoria, en inre dialog eller helt enkelt en uppräkning.

 

5. En tidsresa i bild

Nu ska du tänka dig att du plötsligt är med om en tidsresa, du befinner dig plötsligt inuti den målning från Nationalmuseum som du har valt att arbeta med. Vad gör du i bilden, ser du dig bara uppmärksamt omkring i en främmande tid, eller väljer du att delta i eller påverka händelserna i målningen? Du fotograferar dig i vald kroppsställning och med hjälp av Photoshop Mix frilägger och placerar in dig själv i originalmålningen. En helt ny bild uppstår, ofta flera hundra år efter det att målaren avslutat sitt arbete!

 

6. En omvänd tidsresa

Elevernas andra bilduppgift är att bjuda in en av gestalterna från sin målning till ett besök i vår hembygd, att göra en omvänd tidsresa, här i Falkenberg med omnejd.

 

7. Montera och komponera

När båda bilderna är klara tar du hem appen Pic Collage och lägger till texter till båda bilderna och komponerar ihop en sida med dina två bilder plus texter till båda. Till texterna hämtar du inspiration från de första texterna som du skrev om bilderna. Tänk på kompositionen så den blir trevlig och lätt att läsa med skrivriktig svenska annars ta hjälp så att din text blir bra. 

 

8. Inlämning

Du lämnar in din ”Pic Collage” sida till Classroom med hjälp av koden du får av mig. Du får bilden utskriven och monterar den på ett hårdare papper.

 

9. Omdöme om din arbetsprocess

Till slut svarar du på frågorna som ligger här i Unikum i "Uppgifter" då du berättar om hur det var att arbeta med ”Kliv in i konsten” och hur du tycker att din kvalité på bildarbetet blev.

Uppgifter

 • Ditt omdöme om din arbetsprocess

Matriser

Bl
Matris för ditt arbete med Kliv in i konsten och Färglära

På väg
E
C
A
Framställa bilder
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska enkelt sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Tekniker, verktyg & material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Kombinera bildelement
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Formulera & välja handlingsalternativ
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Presentera bilder
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Ge omdömen om arbetet
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Resonemang & koppling
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: