Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2016-05-08 08:36 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska:

- kunna läsa av olika diagram

- kunna genomföra egna undersökningar eller använda andras för att skapa egna diagram

- känna till vilken typ av diagram som passar till vilka undersökningar

- kunna beräkna medelvärdet av några få tal

För högre måluppfyllnad

- kunna beräkna medelvärde och median utifrån en frekvenstabell eller diagram

- kunna använda histogram

- utläsa antal svaranden ur alla typer av diagram

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med:

- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

- problemlösning enskilt och med kamrat

- praktiska övningar

- kahoot

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få

• göra muntliga förklaringar till uppgifter
• göra skriftliga beräkningar i matteboken
• delta i matematiska diskussioner och samtal
• göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
• formulera och lösa problem
• arbeta med läxuppgifter
* visa dina kunskaper på ett skriftligt prov

Uppgifter

 • Matematikprov Statistik

Matriser

Ma
Bedömning

F
E
C
A
Rita diagram
Hur bra du är på att göra egna diagram
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du kan rita stapel-, stolp- och linjediagram med i stort sett korrekta axlar och graderingar.
Du kan rita stapel-, stolp- och linjediagram med korrekta axlar och graderingar. Du kan dessutom rita cirkeldiagram.
Du kan dessutom rita histogram.
Beräkningar
Hur bra du kan lösa uppgifter inom statistiken
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du kan räkna ut medelvärdet från en uppräkning eller tabell.
Du kan dessutom räkna ut medianen.
Du kan dessutom räkna ut medelvärde och median utifrån ett diagram.
Tyda diagram
Hur väl du tyder diagram
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du kan läsa av hur många som har svarat ett visst alternativ ur enkla diagram.
Du kan dessutom räkna ut antalet svaranden ur enkla diagram.
Du kan läsa av alla diagrammen med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: