👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

problemlösning

Skapad 2016-05-08 09:36 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

analys

Utifrån de nationella proven ser vi ett behov av att arbeta med begreppen inom bråk, klockan och till viss del även problemlösning.

 

Normer och värden:

Eleverna har behov av att samarbeta.

syfte

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar förmåga att:

 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analyser matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Föra och följa matematiska resonemang

 

normer och värden:

Skolans mål är att varje elev ska:

 respektera andra människors egenvärde

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också för deras bästa för ögonen

 

konkretisering av målen

Som elev har du uppnått målen när du har förmåga att

 • lösa enkla problem genom att välja och använda någon strategi, ex. rita, mattespråk, tabell, gissa och pröva.
 • visa förståelse för bråkbegreppet, ex kunna rita en bild som tydligt visar 1/4 om det är det begreppet som nämns i ett problem.
 • du ska kunna säga vad klockan är analog och digitalt.

med hjälp av bild, symboler eller konkret material samtala om hur du har kommit fram till en lösning sam följa med i dina kamraters resonemang.

 

normer och värden:

I problemlösnings-situationerna ska du visa förmåga att:

 • lyssna på dina kamrat
 • sätta dig in i dina kompisars resonemang och använda dig av ett språk och kommentarer som inte kränker dina kamrater

centralt innehåll

 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Jämförelser av matematiska storheter, tid.
 • Strategier för matematiska problemlösning i enkla situationer.

bedömning

 • Eleverna bedöms genom att de ställs inför problem som det får lösa skriftligt och muntligt. Vid bedömningen finns två nivåer, nivå 1 innebär att lösa problem med en fungerande strategi. Nivå 2 innebär att du kan använda dig av olika strategier vid olika problem.
 • Förmågan att resonera bedöms också i två nivåer. Nivå 1 innebär att du ska kunna samtala om ditt tillvägagångssätt när du har löst en uppgift samt kunna svara på konkreta frågor i samband med att du lyssnar på kamraternas resonemang. Nivå 2 innebär att du ska kunna samtala om ditt eget tillvägagångssätt men även bemöta kamraternas resonemang genom att själv ställa frågor.
 • Bråk och klockan bedöms genom skriftliga uppgifter

genomförande

 • Vi arbetar parvis med problemlösning.
 • Begreppen konkretiseras med bilder, tårtor och konkreta klockor.
 • Vi använder oss av klock- och bråk-bingo.
 • Vi tränar på att sätta ord på hur vi tänker när vi löser problem.