Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Stolsbygge vt16

Skapad 2016-05-08 09:52 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleverna ska med hjälp av ca. 0,5 m2 wellpapp bygga en stol som håller för 10 kg.
Grundskola 7 – 9 Teknik

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konkretiserade mål

I detta arbetsområdet ska du visa att du:

 • kan bygga en hållfast (10 kg) och praktisk stol som är designad till en specifik målgrupp (tex. pojke, flicka, hund)
 • kan rita en skiss och måttangiven ritning i skala
 • kan skriftligt beskriva arbetets gång och utvärdera processen
 • känner till betydelsen av materialval och beskriva vilket material du hade valt att göra din stol av om den tillverkades på riktigt.

Undervisningen

Vi kommer i undervisningen att:

 • ha lärarledda genomgångar kring konstruktion och hållbarhet samt skala
 • göra rittekniksuppgifter
 • ha enskilt praktiskt arbete

Arbetet avslutas med en inlämning på google.classroom.

Bedömning

Du kommer bli bedömd i din förmåga att ta dig an den praktiska och skriftliga uppgiften nedan.

Praktisk uppgift:

 • kunna bygga en stol efter de givna instruktionerna och din egen ritning

Skriftlig uppgift:

Inlämning av beskrivning av hur du planerat och utfört ditt arbete samt

 • Skiss och måttangiven ritning i skala.
 • Beskrivning av stolen och dess konstruktion.
 • Om stolen tillverkades på riktigt, vilket material skulle du använt då? Varför?
 • Om du skulle göra om stolen, vilka förändringar skulle du göra då? Skriv och rita!
 • Bedöm din egen insats under processen.

Matriser

Tk
Teknik åk.7 matris till arbetsområdet stolen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förmåga att utforma modeller
Hur väl du kan göra ritningar med måttangivelser och i skala.
Du gör enkla skisser och ritningar av ditt arbete.
Du gör utvecklade skisser och ritningar som är tydliga med måttsättning och skala.
Du gör välutvecklade och genomarbetade skisser och ritningar som är tydliga med måttsättning och skala.
Förmåga att genomföra ett konstruktionsarbete
Hur väl du visar att du kan genomföra ett enkelt konstruktionsarbete som att bygga en stol.
Du har byggt din stol genom att undersöka och pröva möjliga idéer till din lösning.
Du har byggt din stol genom att undersöka och pröva och ompröva möljiga idéer till lösningar. Din stol stämmer överens med din ritning.
Du har byggt din stol genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möljiga idéer till lösningar. Din stol stämmer överens med din ritning.
Förmåga att dokumentera
Hur väl du beskriver konstruktionen av din stol med tanke på hållbarhet och design.
Du beskriver enkelt hur din stol ser ut och hur den är byggd.
Du beskriver utförligt hur din stol ser ut genom att förklara ditt val av konstruktion med tanke på hållbarhet och design.
Du beskriver mer utförligt hur din stol ser ut, ditt val av konstruktion´med tanke på hållbarhet och design. Du ger också förslag på förändringar och förbättringar av din stol.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: