Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång... - måste alla sagor börja så?

Skapad 2016-05-08 18:03 i Västra Karups skola Båstad
Att läsa och skriva berättande texter.
Grundskola 2

Det var en gång.. måste alla sagor börja så?

..och så levde de lyckliga i alla sina dagar - måste alla sagor sluta så?

Pennan kan bli ditt trollspö som förflyttar dig och mig, till fantasins värld där allt kan hända.  

Hur kan du göra för att fånga läsaren  redan i början av din  text?

Det finns alltid någon som vill läsa och lyssna på spöklika,spännande, sorgliga, roliga och alldeles vanlig berättelser om det som händer här och nu i livet.

Nu ska vi skriva så pennan glöder!

 

  

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

CENTRALT INNEHÅLL

I centralt innehåll beskrivs vad vi arbetar med.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

LÄRANDE

Du kommer att få utveckla dina kunskaper  och förmågor genom att:

 • Lyssna och vara delaktig vid genomgångar. 
 • Öva på att skriva och läsa berättande texter. 
 • Ge och ta emot respons
 • Bearbeta och förtydliga dina texter utifrån respons eller checklista.
 • Titta i böcker hur man skriver för att fånga läsarens intresse.
 • Använda dig av talstreck, skiljetecken som punkt, frågetecken.
 • Reflektera över det du och andra har skrivit.

 

 BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma hur du har utvecklat dina förmågor med hjälpa av nedanstående matris.

Du ska kunna:

 • Skriva en text med tydligt inledning, händelse, lösning och slut.
 • Använda skiljetecken (punkt och frågetecken) och stor bokstav på rätt sätt.
 • Använda enkel styckeindelning
 • Skapa en bild som passar till din text.
 • Skriva med läslig handstil

Matriser

Du behöver utveckla förmåga att
Du har förmågan att
Du har förmågan att med säkerhet
Normer och värden
Skapa arbetsro och bidra till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.
 • Gr lgr11
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Berättande texter
Skriva en text med tydligt inledning, händelse, lösning och slut.
 • Sv   3
Elevnära texter
Använda punkt och frågetecken på på rätt ställe.
 • Sv   3
Elevnära texter
Använda stor bokstav på rätt sätt.
 • Sv   3
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
Använda dig av responsen för att förändra din text.
 • Sv   3
Skriva texter
Skriva med läslig handstil
 • Sv   3
Kombinera text och bild
Skapa en bild som passar till din text.
 • Sv   3
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: