Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 4-5 Knappekulla 2015/2016

Skapad 2016-05-08 22:17 i Knappekullaskolan Lerum
Pedagogiska planering för idrott och hälsa
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa för åk 4-5.

 

Moment: Rörelse, hälsa och livsstil, friluftsliv och utevistelser

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Centralt innehåll

Här kopplar du till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Kunskapskrav

Här kopplar du till läroplanen.

Konkreta mål

Här skriver du förenklat vad

Åk 4:

Hälsa och livstill

Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler och visa hänsyn/respekt, samt ha förståelse för uppvärmningens betydelse innan fysisk aktivitet.

Friluftsliv och utevistelse

Delta i skolans friluftsdagar samt känna till allemansrättens grunder.

Kunna passa kartan, väderstrecken, kartans färger och de vanligaste karttecknen, samt kunna orientera sig i närmiljön.

Känna till hur man hanterar nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Rörelse

Kunna delta i lekar, spel och idrotter. Behärska flera motoriska grundformer.

I rörelser till musik kunna anpassa sina rörelser till viss del till takt och rytm.

Simma minst 100 m på mage och 25 på rygg

 

 

 

Åk 5:

Hälsa och livstill

Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler och visa hänsyn/respekt, samt ha förståelse för uppvärmningens betydelse innan fysisk aktivitet.

Friluftsliv och utevistelse

Delta i skolans friluftsdagar samt känna till allemansrättens grunder.

Kunna passa kartan, väderstrecken, kartans färger och de vanligaste karttecknen, samt kunna orientera sig i närmiljön.

Känna till hur man hanterar nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Rörelse

Kunna delta i lekar, spel och idrotter. Behärska de olika motoriska grundformerna med balans och kroppskontroll.

I rörelser till musik kunna anpassa sina rörelser till viss del till takt och rytm. Kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

 

 

 

 

Bedömning

 • Motorik, Kropps- och rumsuppfattning, Rytmik, Simkunnighet/vattenvana (200 m simning varav 50 m i ryggläge i år 6)
 • Delaktighet i samtal kring hälsa och fysisk aktivitet, samarbetsförmåga och hänsynstagande, aktivt deltagande i de olika momenten.
 • Orientera sig och hitta i naturen med hjälp av kartor, kartkunskap, allemansrätten, delta aktivt under friluftsdagar

Arbetssätt

 • Rörelse: Motorik, Kropps- och rumsuppfattning, Rytmik, Simkunnighet/vattenvana (200 m simning varav 50 m i ryggläge i år 6)
 • Hälsa och livsstil:Genomgång av kursinnehåll inför olika perioder ,samtal om varför vi har idrott och hälsa på schemat, praktiskt prova på olika fysiska aktiviteter, samtal/utvärdering i samband med lektion, konditions- och styrketräning, genomgång av hur uppvärmning fungerar skadeförebyggande, näringslära
 • Friluftsliv och utevistelse: Orienteringsövningar i inne- och utemiljö, kartkunskap, diskussioner kring allemansrätten, livräddningskunskap, aktivitets-/friluftsdagar i natur- och utemiljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: