Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet MUSIK Lå 15/16

Skapad 2016-05-08 22:42 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Sjunga, dansa, rytminstrument och musikteater.
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES
  Syfte undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • ES
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Undervisning och aktiviteter

Du kommer att:

- sjunga tillsammans med andra elever

- röra dig, dansa till musiken

- spela på olika rytminstrument

- träna på en musik-teater som du tillsammans med de andra eleverna kommer att visa upp för publik

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Sång- och danslekar.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Spel på musik- och rytminstrument.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
 • ES  1-9
  Estetisk verksamhet i samhället Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
 • ES   9
  Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
 • ES   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
 • ES   9
  Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
 • ES   9
  Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
 • ES   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser

ES
Grundsärskolan träningskolenivå hjortsberg

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
sjunga tillsammans med andra elever
röra dig, dansa till musiken
spela på olika rytminstrument
träna på en musik-teater som du tillsammans med de andra eleverna kommer att visa upp för publik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: