Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering LUFT Maj 2016

Skapad 2016-05-09 08:47 i Ugglumsledens förskola Partille
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Denna utvärdering och analys bygger på teamplanen.

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2015-2016

I år har Oxleds förskolor valt två fokusområden

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
  • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

Till stöd har vi 

  • Litteratur "Mediapedagogik på barnens villkor" 
  • Litteratur " Vad berättas om mig"

Hur blev det?

Arbetslaget svarar på frågorna:

  • HUR BLEV DET?

  • HUR VET VI DET?

  • HUR SER VI DET?

Beskriv ert arbete. Vilka processer har ni arbetat med i barngruppen och vilka processer och utmaningar har ni i arbetslaget arbetat med?

Utgå från våra fokusområden :

Fokusområde: Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

Vi har blivit bra på att lägga ut blogginlägg samt lägga in lärloggar på barnen. Vi har varit tydliga och arbetat hårt med att få med alla föräldrar på Unikum och berättat värdet i att de går in och tittar på Unikum kontunuerligt. Detta vet vi för att vi ser att föräldrarna går in och läser inläggen samt att föräldrar har berättat hur mycket de har missat när de inte varit inne alls, eller på ett tag. Vi har fått mycket positiv feedback att vi mailar ut all information via Unikum också. Vi ville också få barnen mer delaktiga i deras dokumentationinlägg och detta har vi gjort gemon att barnen har fått ta kort, samt bestämt innehållet i inlägget inför deras utvecklingssamtal. Vi märker själva att vi direkt tänker "detta lägger vi på Unikum" när information och annat ska delges. Vi sätter inte upp lappar och information på väggarna längre vilket känns bra och miljövänligt. Det har blivit mycket lättare att visa föräldrarna vad vi gör på förskolan under dagen, det behöver inte vara stora saker utan kan bara vara tex. "idag har vi lekt i snön" och en bild som visar det. 

Fokusområde: Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Våra mötet fungerar bra, vi tycker att alla barn som vill får komma till tals. Vi försöker att dämpa de som alltid vill prata mycket och länge och försöka puscha de som behöver en liten extra putt för att våga prata. Vi har tex börjat med en bok som vi kallar för "Lilla My boken". Barnen får ta hem en kamera och knäppa bilder under en helg och sedan visa upp och berätta om bilderna i ett möte. Detta gör vi för att träna att prata inför grupp och för att barnen tycker om att visa upp sin hemmiljö som de oftast är väldigt stolta över. Här har vi verkligen märkt att de barn som inte säger så mycket på möterna annars blommar upp och pratar mycket! Det känns verkligen härligt och roligt för oss pedagoger! Matsituationerna Arbetet med hur man blir en bra kompis som vi skulle starta upp började väldigt bra med att vi delade in oss i tre olika grupper och läste böckerna. Vi diskuterade sedan vad vi läst och barnen fick komma med sina tankar och åsikter. Detta är ett dagligt arbete som vi pratar om varje dag, hur man ska vara mot varandra och att man ska vara snäll och inte slåss och knuffas, Hur man kan lösa konflikter utan att ta till knytnävarna. 

 

Var är vi?

Fokusområde: Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

 
Utgå från kommunens utvecklingsområde FRAMÅTANDA

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Stödfrågor: 

Hur arbetar vi idag med fokusområdet? 

Varför arbetar vi som vi gör?

Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?

Hur använder vi oss av ipads och andra digitala hjälpmedel?

Vilka alternativ finns? Hur kan vi göra istället. 

Vad saknar vi kunskap om och hur ska vi ta reda på mer?

 

Vi fortsätter att ha en aktiv roll på Unikum. Vi håller just nu på med våra utvecklinssamtal, Harmoniseringssamtal och lägga ut lärloggar. Vi arbetar så här för att vi nu SKA arbeta med Unikum och för att vi verkligen tycker att det är ett väldigt bra redskap för oss att använda oss av. De gånger vi bjuder in barnen till att lägga in sina egna Unikuminlägg så märker vi positiv respons och att de är stolta över att få visa upp sitt arbete för sina föräldrar. Ipadsen är tillgängliga för barnen och de får gå och hämta de när de vill. Ibland vill barnen ha hjälp att få ta över ipaden från ett annat barn " som har haft den länge". 

 

Fokusområde: Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

 
Utgå från kommunens utvecklingsområde 
PROFESSIONALITET 
- Vad innebär det att bemöta våra "kunder" på ett professionellt sätt?
 
ALLAS LIKA VÄRDE 
- Hur arbetar ni för att att bemöta alla barn oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller etnicitet?

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Stödfrågor: 

Hur arbetar vi idag med fokusområdet?

Varför arbetar vi som vi gör?

Vad saknar vi kunskap om och hur ska vi ta reda på mer?

 Vi uppmuntrar alla våra barn att vara sig själva och förklara ofta att vi är bra som vi är och att alla är olika och unika. Vi trycker på att olikheter är något positivt och att vi kan lära av varandra. Inne hos oss på luft värdesätter vi att alla ska bli bemötta med respekt och bli respekterade för dem de är. Ingen ska behöva känna sig kränkt eller utanför. Dock känner vi att vi saknar kunskap inom autism då vi nyligen fått reda på att ett av våra barn fått diagnos autism. Och detta är något vi verkligen vill få utbildning inom, då det är viktigt att barnet känner sig rättvist bemött och få resurser för att bli sitt bästa jag. 

Vart ska vi?

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Sammanfatta era utvecklingsområden

 

Utgå från kommunens fokusområden

FRAMÅTANDA
PROFESSIONALITET
 ALLAS LIKA VÄRDE

 

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum"?

Att få in barnen ännu mer delaktiga i deras egna dokumentation och att de ska bli mer självständiga i det. Vi vill att barnen själva så småningom ska säga "det här vill jag lägga i min lärlogg". Vi har fortfarande ett par föräldrar som inte har loggat in på unikum och detta vill vi såklart ändra på så att de kan få se vinsten med Unikum. 

 

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Vi vill få mer hjälp och handledning inom Autism. Vi tänker att vi måste göra avdelningen mer anpassad efter detta barn och vi tror att fler barn kommer att gynnas av denna anpassning, alltså mer struktur och tydlighet. Vi vill fortsätta vårt arbete med hur man är en bra kompis, att respektera andra och vara sig själv. Vi fortsätter med kompisböckerna och delar in oss ännu oftare i mindre grupper då vi tror att just det gynnar barnen väldigt mycket. 

 

 

 

Hur gör vi?

 

Hur gör vi?

 

Vilka tankar har ni inför nästa läsår utifrån årets fokusområden?

 Vi tänker att det är mål som ska fortsättas att följas. Unikum har under detta året varit första året vi använt det och varit som en "test period". Så nästa år tänker vi att vi ska vara ännu vassare på Unikum. Och likabehandlingsarbetet ska alltid genomsyras i verksamheten och är något som alltid går att utveckla. Till hösten tänke vi att det är ett viktigt arbete då nya barn kommer skolas in.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: