Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassisk musikhistoria åk 7

Skapad 2016-05-09 11:26 i Tiundaskolan Uppsala
Musikhistoria från forntid till renässans
Grundskola 7 – 9 Musik
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om den tidiga klassiska musikens framväxt. Vi koncentrerar oss på vilken betydelse hade musiken för människorna och vilka karaktärsdrag är typiskt för de olika tidsperioderna. 

Innehåll

Planeringens innehåll

Ord/begrepp att kunna: Se ordlista i uppgiften nedan. 

Arbetsformer:
Under åk 7 kommer vi att jobba med den klassiska musikhistorian från forntiden och fram till och med renässansen. Meningen är att du ska lära dig om hur musiken låtit på den tiden, vad den använts till och vilken betydelse den har haft för människor och samhället. Läraren berättar och visar videos och musikexempel för att öka förståelsen. Påläsningsmaterial (även förenklat och inläst) finns i uppgiften "Prov Musikhistoria Forntid-renässans"

Detta ska du kunna när kursen är slut för att nå ett godkänt resultat:
 Du ska visa att du har förstått en del om hur musiken har påverkat människorna och samhället under de olika tidsperioderna och vad som är typiskt för hur musiken var och lät under respektive tidsperiod. 

Bedömning baseras på exempelvis: 
Skriftligt prov. Provet kan även göras muntligt om vi kommer fram till att behov finns av det. Muntlig aktivitet under lektionerna. 

Tidsplan: Vi arbetar med musikhistoriaområdet vecka 35-38. Musikhistoriaprov på musiklektionen. 7A vecka 39 7B vecka 41

 

 

Uppgifter

 • Prov Musikhistoria Forntid-renässans

 • Lyssningsprov

 • Genomgång medeleltidens musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Klassisk Musikhistoria (LGR 11)

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Musikens karaktär
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikens sammanhang och funktioner
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Instrumentkännedom (Bedöms inte i denna uppgift)
Kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: