Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system vt 2016

Skapad 2016-05-09 12:18 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9

 

Syfte med Teknikundervisningen

Utveckla kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla olika behov med hjälp av teknik. Utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Förmåga att bedöma tekniska lösningar i förhållande till estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling. Utveckla kunskaper om teknikens historiska utveckling för att bättre förstå hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.

Innehåll

Centralt innehåll

Åk 4 – 6

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar 

Hur tekniska systemens i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

 Åk 7 – 9

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Uppgift

Fördjupa sig inom ett system med en digital presentation inklusive en popplet.

Presentationen får maximalt ta 10 min.

Utgå från ditt system och förklara vilka komponenter som behövs för att det ska fungera och vilken/vilka uppgifter dessa komponenter har. Gå inte in i detalj på enstaka komponenter. Du får två lektionspass i skolan, övrigt arbetar du med hemma eller på kunskapsverkstadstid. 

  • Hur komponenter och delsystem samverkar.
  • Hur ditt system förändrats över tid och varför.
  • Fördelar och nackdelar, möjligheter och begränsningar med ditt system.
  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.
  • Tänkbara framtidsvisioner.

Begrepp

 

Komponent – Del i ett system. Del av sammansatt helhet.

Artefakt – Av människohand fabricerad föremål, produkt eller effekt.

 

Tekniskt system

Ordet system betyder ungefär ”ett antal samverkande delar”. Ett system består alltid av ett flertal olika detaljer som tillsammans bildar en helhet. Det viktiga med system är att det måste innehålla alla sina delar för att det ska kunna fungera som en helhet.

 

Tre förhållanden som är typiska för system:

  1. Innehåller oftast delar som är olika viktiga för att det hela ska fungera. Viktiga delar dubbleras ofta för säkerhets skull (som motorer i ett flygplan).
  2. Är vanligtvis beroende av en omvärld och ingår som en del i ett ännu större system.
  3. Har alltid en definierad/bestämd struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: