Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

112 - lätt att slå!

Skapad 2016-05-09 12:30 i Söderskolan Falkenberg
Grundsärskola F – 6

Vad ska man göra om det brinner, man behöver en ambulans eller en polis?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Du kommer att

* få en ökad förståelse för vilka viktiga samhällsfunktioner som behövs för att ett samhälle ska fungera.

* fördjupa dig i några viktiga funktioner t ex polis, brandkår, sjukvård 

Kopplingar till läroplan

 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Bedömning - vad och hur

 

Vad ska bedömas?

° Vi kommer att bedöma hur du kan berätta om några viktiga samhällsfunktioner som behöver finnas i samhället

Hur ska det bedömas?

° Vi följer utvecklingen under arbetets gång vid samtal och diskussioner.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 6
  Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
 • SO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att titta på filmer /program som handlar om olika samhällsfunktioner.

Efteråt  kommer vi att diskuterar och reflekterar över vad som är viktigt för att ett samhälle ska fungera för alla som bor i det.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-6
  Att leva i Sverige Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
 • SO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: