👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yearbook år 9 engelska

Skapad 2016-05-09 12:42 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
In USA every High School creats a Yearbook of the students to keep as a memory when they leave school. Now it is our turn. All students in this class will work on this year book togheter and you will get a copy before you leave.
Grundskola 9 Engelska

Klassen ska göra en "Yearbook" om sin tid på Liljeborgskolan. 

Innehåll

Grupper och texter

Strävansmål

Förmågor som tränas

  • skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…)

  • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

  • utöka sitt ordförråd genom att läsa och skriva texter

  • -

Bedömning

Jag kommer att bedömma:

  • din förmåga att uttrycka dig i skrift så andra förstår

  • din förmåga att hantera språket

  • din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagar

  • din förmåga att ta ansvar för din språkinlärning

Arbetsätt

Eleverna har fått i uppgift att göra en Yearbook om sin skola och klass. De ska intervjua en kompis, en lärare eller annan personal om skolan. Detta får de presentera i sin Yearbook. Alla elever får ett exemplar av Yearbook till läsårsslutet.

Eleverna jobbar gruppvis om fyra till fem. Några får ett speciellt redaktionellt ansvar.

I arbetet följer alla skolans värdegrund och det är elevernas ansvar att endast publicera stoff som följer värdegrunden. 

Chapters that could be in your Yearbook

1. Portrait of a pupil in your class.

Everyone writes one each. Proof read within your group and let your teacher read a copy.

2. Portrait of  a teacher or someone else in the school staff). Every group writes one each.

3. Chapters for the groups to write (add group number and assignment):
Editors Aproves assignments for each group.

1. News from the world.
2. News from Sweden.
3. Fashion
4. Music
5. Sports
6. School trips
7. Study visits
8. Sports days                                                                                                                                                                                                                                                                  9. Other important things from your time here.

 

You are going to write your texts and post pictures in google doc.
Your texts have to be finished on May the 31h. That means you will
have six lessons to work with this project in school. If you can't finish in school you must finish
your work at home.

 

 

Matriser

En
Yearbook, förmågor som är möjliga att visa resultat för:

ENGELSKA BEDÖMNINGSMATRIS

Förmågor som är möjliga att visa:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
HANTERA SPRÅKET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren ändå förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, vilket gör att mottagaren förstår utan problem.