Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh: Brott och straff

Skapad 2016-05-09 12:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetet med brott och straff ska eleven

 • kunna beskriva samband inom det svenska rättssystemet
 • kunna använda begrepp och modeller kopplade till ämnet 
 • kunna undersöka brottslighet i Sverige och då kunna beskriva samband med underbyggda resonemang.

Undervisningen

Lärobok, övningar, lärarledda genomgångar och exempel gås igenom där vi förklarar begrepp och går igenom olika förklaringsmodeller.

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Sh: Lag och rätt

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Undersöka strukturer i samhället
Hur fungerar Sveriges rättssystem?
Du beskriver enkla samband inom och mellan samhällsstrukturer.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan samhällsstrukturer.
Du beskriver komplexa samband inom och mellan samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Kunna använda begrepp med koppling till det svenska rättssystemet.
I beskrivningarna använder du begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna använder du begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna använder du begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Kunna dra slutsatser om brottslighet utifrån fakta och statistik.
Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: