Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 7: Drei Länder - en jämförelse

Skapad 2016-05-09 13:21 i Tiundaskolan Uppsala
En jämförelse mellan Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz med fokus på realia, t ex namngeografi, kultur, traditioner, religion, mat, musik. Ni samlar information och förbereder en presentation på svenska.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

I det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på realia, d.v.s. den omgivande verklighet som människorna i de länder som talar tyska lever i. Det kan handla om hur vardagslivet ser ut, vad de äter och dricker, hur landet ser ut geografiskt, hur landet styrs politiskt, religiösa bruk och seder med mera. 

I åk 7 gör vi presentationen av detta arbete på svenska.

 

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Att söka och välja texter från olika medier I dagens samhälle är omvärlden en i det närmaste outtömlig källa för autentiskt språk. Det finns en bredd i utbudet av information som tillgodoser de flesta intressen. Därför behöver eleverna i undervisningen i moderna språk arbeta med texter och talat språk från olika medier.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Beskrivning av arbetsområdet:

Din jämförelse kan innehålla ämnen som t ex mat, traditioner, politik, kända personer, musik, sport. Du använder dig av inledande och avslutande formuleringar och tar hjälp av exempelvis keynote, film, musik, rekvisita mat och dryck för att göra presentationen så levande som möjligt. 

Jämförelsen kan presenteras muntligt för klassen eller skriftligt i t ex form av en tidning. 

Vi arbetar inom det här arbetsområdet mot kunskapskraven:

Välja och använda material

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans (E) / på ett relevant sätt (C) på ett relevant och effektivt sätt (A) använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Kommentera och jämföra

Eleven kommenterar i enkel form (E) enkel form (C) / översiktligt (A) några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Vill man dock som elev utveckla några av de andra kunskapskraven som text skriftlig eller muntlig produktion kan elever göra om texten eller presentationen till tyska. Fokus är dock på ovanstående kunskapskrav.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan välja texter, talat språk och annat material på tyska för att använda det i din presentation.
 • hur du motiverar och redogör för dina källor.
 • hur hur väl du kan jämföra några företeelser där språket talas med egna erfarenheter och kunskaper.
 • hur väl du kommenterar företeelser i olika sammanhang där språket används. 

 

Extra: Muntlig eller skriftlig 

 • hur väl du kan formulera dig och göra dig förstådd i själva presentationen. Muntligt eller skriftligt. 
 • hur väl du kan lösa de ev problem som kan uppstå under presentationen för att underlätta förståelsen.Planering v.19-21

Vecka 19

 

Tisdag  Nyheter: Grammatik verb i presens Övb. s. 126-135

Onsdag: Datasalen, arbetet med jämförelseuppgift.

Torsdag: Hörförståelse, Eventuellt Film

 

Vecka 20

 

Tisdag   Nyheter: Grammatik verb i presens Övb. s. 126-135

Onsdag Datasalen (Jämförelseuppgift)

Torsdag Datasalen (Jämförelseuppgift) 

 

Vecka 21

 

Tisdag Nyheter: Grammatik prepositioner S. 138-139

Onsdag Presentation Jämförelseuppgift

Torsdag Presentation Jämförelseuppgift, Eventuellt Film.

Uppgifter

 • Jämförelse mellan länder

Matriser

M2
Drei Länder - en jämförelse

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Välja texter och material till presentationen
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion (i presentationen).
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion (i presentationen).
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion (i presentationen).
Muntlig/skriftlig framställning - presentationen
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga och skriftliga framställningar (i presentationen) av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar (i presentationen) av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar (i presentationen) av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Jämföra med egna erfarenheter och kunskaper
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du kommenterar i enkel form (i redovisningen) några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form (i redovisningen) några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt (i redovisningen) några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: