Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2016-05-09 13:39 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Arbete om kemiska reaktioner.
Grundskola 5 Kemi

Vi ska ta reda på mer om kemiska reaktioner, vad det är och hur det används? Genomföra experiment och ta reda mer på hur kemiska reaktioner påverkar oss och vår miljö?

Innehåll

Elevens del

Hitta en kemisk produkt där hemma och ta reda på vad produktens faropiktogram (varningssymbol) informerar om. Du ska samtala med en skolkamrat och i helklass om det. Svara på frågor om: Hur påverkar den kemiska produkten din hälsa och miljö?  Ta hjälp av informationen det står om det på produktens faropiktogram. Och på hannashus.se kan du hitta flera faropiktogram.

Hur kan du använda produkten för att inte ta skada av den?

Genomföra ett kemisk experiment och dokumentera det. Jämföra resultatet med andra elever.

Söka och ta reda på information om hur nya ämnen bildas i boken fysik och kemi och diskutera det i helklass samt i par. Ta reda på vad en kemisk reaktion är.

Lärarens del

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: