Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivt påverka sin situation (välja)

Skapad 2016-05-09 14:24 i Höjebroskolan Lunds för- och grundskolor
Eleven ska kunna aktivt välja i olika situationer/miljöer.
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation

Eleven ska kunna aktivt välja i olika situationer/miljöer.

Innehåll

Vad ska läras/utvecklas?

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte samspela med andra,

Vilket innehåll ska finnas med?

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Hur ska detta läras?

Eleven får påverka sin situation/vardag genom att träna på att välja i situationer som är motiverande för eleven, till exempel vad man vill äta eller vad man vill göra på rasten. Eleven tränar på att kunna välja på båda synliga och dolda saker.

Tränas minst 8 ggr/vecka i 4 veckor.

Bedömning/utvärdering

Bedömning sker utifrån elevens förmåga att:

 • Kunna skilja på bilder/ord
 • Välja önskad bild/ord

Dokumentation

Dokumentationen sker med kommentarer nedan.

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9
  Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • KOM   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • KOM   9
  Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
 • KOM   9
  Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • KOM   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: