Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter och Aktuella samhällsfrågor

Skapad 2016-05-09 14:46 i Hällaryds skola Karlshamn
Läsa, analysera och diskutera nyheter i olika medier. Göra ett eget nyhetsprogram.
Grundskola 2 – 3 Samhällskunskap Svenska
...

Innehåll

Syfte

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sh   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • Sh   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Arbetssätt

Vi tittar på "Lilla aktuellt" och diskuterar, reflekterar och samtalar kring aktuella händelser.  Vi uttrycker åsikter, tycker vi lika eller har vi uppfattat nyheterna på olika sätt? Vi tittar på olika informationskällor. Vi går igenom hur en tidning är uppbyggd. Vi tittar på filmer om vad en nyhet är och vad en nyhet ska innehålla för att var just en nyhet. Kan man tro på allt man läser i tidningen, på nätet, vi måste vara källkritiska. Vi diskuterar även om vad som är reklam. Som avslutning på vårt nyhetstema kommer vi att göra ett eget nyhetsprogram.  

Bedömning

Du ska kunna tala om vad som är specifikt för en nyhet/reklam. Du ska ha förståelse för vad källkritik är. Du ska veta vad inrikes/utrikes nyheter är. Du ska delta i diskussioner om de nyheter/aktuella händelser som tas upp i klassrummet. Du ska vara delaktig i vårt nyhetsprogramsprojekt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: