Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i språket

Skapad 2016-05-09 14:58 i Da Vinciskolan Ale
Du får lära dig vad dialekter är och vilka dialekter vi har i Sverige. Du får veta mer om hur vi kommunicerar beroende på vem vi pratar med. Du får lära dig något om svordomar och slang.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Inom svenska språket talar vi om att det finns språkvarianter; dialekter, sociolekter (beroende på social grupp, umgängeskrets, ålder osv) och minoritetsspråk. Du får lära dig vad dialekter är och vilka dialekter vi har i Sverige. Du får veta mer om hur vi kommunicerar beroende på vem vi pratar med. Du får lära dig något om svordomar och slang. Du kommer att få diskutera, reflektera och analysera de olika språkliga varianterna. Arbetsområdet redovisas måndag den 23 maj, vecka 21.

 

Innehåll

Redovisning

Ni får välja en typ av språkvariant och er uppgift är att muntligt presentera området för resten av klassen. 

Redovisningen sker muntligt, med hjälp av någon typ av presentationsverktyg; Powerpoint, är det vanligaste. Ni förbereder också två till tre diskussionsfrågor utifrån ert område som ni ska diskutera i klassen.

Redovisningen ska innehålla följande:

  • Fakta
  • Källhänvisningar
  • Två till tre diskussionsfrågor
  • Ljud och bild

Börja med att läsa i läroboken Portal, sidorna 256-261!

Matriser

Sv
Kunskapskrav i svenska

Skriva
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett
avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller
enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklatämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett
i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Tala, lyssna, samtala
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med
enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra
enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: