Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

modell

Skapad 2016-05-09 15:36 i Tiundaskolan Uppsala
Anatomi- teckning/måleri
Grundskola 7 – 9 Bild

Arbetssätt: Du ska arbeta med att..... Övergripande planering av bild projektet: Med Leonardo da Vincis Anatomistudier och människans mått som utgångspunkt till projekt tittar vi närmare på Anatomins historia genom konst och naturvetenskap. Under uppgiften kommer du att få lära dig grunderna i arbetet med teckning i olika material, skiss och skuggningtekniker, bildkomposition, proportioner, måla med oljefärg och färglära. Du får också möjlighet att pröva att måla vid staffli. Bildprojektet består av 3 delar: 1,Vi undersöker kroppens anatomi genom olika traditionella tecknings material och tekniker. Vi startar med att teckna av vår egen hand och undersöka dess anatomiska uppbyggnad och proportioner. Du får också lära dig grunderna i att använda skuggtekniker. 2,Därefter skall du med hjälp av dissekering och fotografi under en biologi lektion dokumentera fiskens anatomiska uppbyggnad. Fotografiet skall därefter ligga till grund för din egen anatomiska teckning av fiskens inre organ- då du också skall använda dig av dina kunskaper från uppgift 1. Anatomistudien av fisken skall i någon form presenteras under slut redovisningen av projektet. 3, Du ska nu få skapa fritt utifrån temat "Heart beat" med utgångspunkt i det som du lärt dig om kroppen. Du ska få översätta dina tankar och känslor i en egen målning som du skall få måla med olja på duk. Redovisning: Muntlig redovisning inför gruppen sista lektionen Jag bedömer din förmåga att........  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.  skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Innehåll

Avsnitt 1


Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Matriser

Bl
Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildspråk
Du kan med enkelt bildspråk framställa olika berättande och informativa bilder som kommunicerar Anatomiska studier och eget bildskapande med delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan med utvecklat bildspråk framställa olika berättande och informativa bilder som kommunicerar Anatomiska studier och eget bildskapande med ett relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan med välutvecklat bildspråk framställa olika berättande och informativa bilder som kommunicerar Anatomiska studier och eget bildskapande med ett väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Material,tekniker och bildkomposition
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda olika tecknings- och måleri tekniker, verktyg och material i din bildkomposition.
Du kan på ett relativt väl fungerande och varierat sätt använda olika tecknings- och måleri tekniker, verktyg och material i din bildkomposition.
Du kan väl fungerande, varierat och idérikt sätt använda olika tecknings- och måleri tekniker, verktyg och material i din bildkomposition.
Undersökande arbetssätt
Du och prövar hur material och tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du prövar och omprövar hur material och tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du prövar och omprövar systematiskt hur material och tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Idéutveckling
Du kan bidra till att utveckla idéer inom de 3 olika ämnesområdena.
Du kan utveckla delvis egna idéer inom de 3 olika ämnesområdena.
Du kan utveckla egna idéer inom de 3 olika ämnesområdena.
Självständigt arbete
Du kan bidra till att formulera handlingsalternativ som med stöd från läraren som leder framåt under arbetsprocessen.
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som efter bearbetning leder framåt under arbetsprocessen.
Du kan på egen hand formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen.
Presentation
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till uppgifternas syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till uppgifternas syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till uppgifternas syfte och sammanhang
Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsprocess och visa då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsprocess och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsprocess och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: