Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä & metallslöjd åk 3

Skapad 2016-05-09 15:45 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi gör en gubbe i trä där du får in många grundläggande och enkla tekniker.
Grundskola 3 Slöjd

Grundkurs i slöjd för år3.

Vi gör en gubbe i trä där du får in många grundläggande och enkla tekniker. Bland annat mätning, sågning, putsning, spikning och borrning. 

 

 

 

 

 

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att alla ska få möjlighet att: planera ett arbete från idé till färdigt arbete. - arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga och /eller skriftliga och färdigställa sitt arbete. -kunna välja lämpliga redskap till arbetet och använda dessa på ett rätt och säkert sätt    - ta ansvar för sitt arbete. - muntligt utvärdera sitt arbete.  -känna nyfikenhet i att lära sig nya saker.
Förmågor som du får möjlighet att utveckla:
- Lösa problem
- Planera ett arbete
- Använda rätt begrepp och verktyg
- Resonera och värdera

 

Kopplingar till läroplan

  • Sl
    Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt om hur man genomför de olika delarna i arbetsprocessen tex: - Planeringsgenomgångar - Verktygsgenomgångar - Diskussioner

Matriser

Sl
Bedömningsmatris för trä-metallslöjd år 3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Planering
Att visa sina idéer i skiss, bild ritning eller mall.
Bedömningsunderlag saknas.
Kan till viss del visa sin idé i skiss, bild, ritning eller mall.
Visar sina idéer i skisser, bilder, ritningar eller mallar.
Väl genomtänkta idéer med tydliga skisser, bilder, ritningar eller mallar.
Genomförandet
Initiativförmåga, ansvar och ambition
Behöver mycket stöd i slöjdarbetet.
Tar ibland eget initiativ och visar ansvar. Visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Utvärdering
Förmågan att muntligt eller skriftligt redovisa sitt arbete
Muntlig redovisning av arbetet med hjälp av handledaren.
Muntlig eller skriftlig redovisning av arbetet utan hjälp av handledare
Muntlig redovisning av arbetet på ett tydligt sätt
Muntlig redovisning av arbetet på ett utförligt och tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: