Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge, hållfasta konstruktioner och deras material.

Skapad 2016-05-09 17:29 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Hur ska du göra för att bygga en bro som är hållfast?
Grundskola 5 Teknik Fysik

Tillsammans resonerar vi kring hur man bygger en bro som ska hålla för belastning. Inledningsvis ser vi på en powerpoint om olika broar och byggnaders hållfasthet, samtalar om texterna och bilderna, vad är det som gör broar så hållfasta? Vad är tryckkraft och dragkraft för något? Hur byggs broarna för att lättare kunna hantera krafterna de utsätts för? I vilket material och former byggs broarna i och varför?  

Ni kommer i par först skissa på en fackverksbro. Sen när jag har godkänd er skiss får ni börja bygga på er bro. Ert material är 50 glasspinnar, trälim. Sedan kommer vi att testa hur väl broarna utstår belastning. 

Avslutningsvis skriver ni en text om hur ni gick till väga, varför ni valt att bygga er bro på ett sådant sätt? Vad är det som gör den hållbar? 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Bedömning

Du kommer bedömas på:

-Hur väl din bro utstår belastning 

-Din beskrivning av hur brobygget genomfördes och varför din bro är hållbar.

- Beskriva hur fackverksbron mönster (triangelmönster) klarar av belastningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: