Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen

Skapad 2016-05-09 19:17 i Fajansskolan Falkenberg
Ett arbetsområde om familjer och individer efter boken Upptäck Samhälle
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap

Vad har familj och samhälle för påverkan på våra liv? Hur levde man förr?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska efter arbetets avslut kunna svara på följande frågor;

- Varför lever vi tillsammans?

- Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjer, i skolan och i samhället?

- Hur har familjer, skolan och samhället förändrats?

- Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn få?

- Vad är mobbning och nätmobbning?

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- använda begrepp på ett fungerande sätt

- värdera och uttrycka olika ståndpunkter i olika samhällsfrågor

- visa hur sociala strukturer är uppbyggda och fungerar (familj, skola, statliga myndigheter , frivilliga organisationer)

- din förmåga att analysera och kritiskt granska samhällsfrågor

 

Jag kommer att bedöma detta genom:

- klassrumsobservationer

- din aktivitet på lektionerna

- ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplan

 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • Utgå från boken Upptäck Samhälle
 • läsa texter
 • se på filmer
 • Samtala, analysera och argumentera
 • Träna på ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 • göra ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: