Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi runt omkring oss

Skapad 2016-05-09 19:27 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Kemi

Vad är en kemikalie? Hur ska jag förvara, hantera och göra mig av med kemikalier? Vad betyder de olika symbolerna på förpackningarna och hur påverkar kemikalierna oss människor? 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna:

 • förklara vad en kemikalie är
 • var vi hittar kemikalier i samhället
 • hur vi förvarar och gör oss av med kemikalier
 • vad de olika farosymbolerna betyder

Kunskaperna ska du använda till att samtala, resonera och argumentera skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer:

Ditt arbete i gruppen, hur du samtalar och diskuterar om innehållet i texten, vilka fakta ni valt ut och hur tydligt budskapet är.

Ditt resonemang om kemikalier i förhållande till hållbar utveckling.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Ke  A 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Ke  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
 • Ke  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Undervisning och arbetsformer

Vi använder appen Padlet för att synliggöra den viktiga faktan i texten. Tillsammans bygger vi upp en bank av fakta och begrepp som vi använder oss av. 

Slutligen bearbetar vi faktan genom att göra en presentation i någon form, film, keynote, dockteater, frågesport etc (elevernas förslag)

Eleverna undersöker olika produkter hemma och tar reda på vad farosymbolerna betyder.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: