👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2016-05-09 20:36 i Bjäre skola Båstad
Biologi Klass 4. Vårterminen 2016.
Grundskola 4 Biologi

Ni kommer att få lära er hur blommor är uppbyggda och vad blommans olika delar heter. Ni kommer få arbeta efter det naturvetenskapliga arbetssättet, vilket innebär ett undersökande arbetssätt genom t.ex. fältstudier. Vi använder och tittar närmare på några djurarter och dess livscykler. Vi bekantar oss med begreppen pollinering och fotosyntes. 

Innehåll

UNDERVISNING

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor som rör naturen på våren och sommaren. Vi tränar på att lyssna på andra och framföra våra åsikter.
 • Läsa faktatexter gemensamt och enskilt. Vi tränar på att söka information, svara på frågor och lära från bland annat vår lärobok ”Koll på NO".
 • Se på filmer.
 • Genomföra enkla undersökningar och fältstudier, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild, både enskilt och gemensamt, där tränar vi på att dokumentera med hjälp av olika ämnesspecifika begrepp.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring undersökningarna. Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen och lyssna på hur andra tänker.


Under arbetsområdet kommer vi att ta reda på och lära oss:
 • Namnen på några vanliga blommor.
 • Namnen på några fåglar i vår närhet.
 • Förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare. 
 • Förklara fotosyntesen och hur växterna får sin energi så att de kan växa.
 • Förklara fjärilens livscykel.
 • Förklara hur en groda utvecklas från rom till vuxen groda.
 • Namnge några vanliga insekter.

 

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

UNDERSÖKA

 • Planera och genomföra enkla undersökningar.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • Använda utrusningen på ett säkert sätt.
 • Jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.

BESKRIVA OCH FÖRKLARA

 • Använda dig av de begrepp du lärt dig inom arbetsområdet för att beskriva och förklara samband, inom arbetsområdet så som pollinering och fotosyntes.

GRANSKA OCH MOTIVERA

 • Använda dig av information i diskussioner och för att skapa texter med anpassning till sammanhanget.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar vid samtal och diskussioner genom att framföra dina åsikter och använda dig av de begrepp som du har lärt dig för att beskriva och förklara olika samband inom arbetsområdet. Såsom pollinering och fotosyntes.
 • Du genomför undersökningar där du redovisar och dokumenterar din arbetsgång samt övar på att dra slutsatser kring ditt och andras resultat.
 • Du visar att du kan använda informaten i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Du kommer att få arbeta praktiskt på lektionerna, göra skriftliga uppgifter och visa vad du kan när vi talar om arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6