Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sländans pedagogiska planering för Naturvetenskap, Teknik, Miljö V 17 vatten som lösningsmedel

Skapad 2016-05-09 21:56 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På pedagogiska enhet arbetar vi utifrån vara med, uppleva och utforska med alla sina sinnen. vara med, uppleva och utforska med alla sina sinnen. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
...

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

-Vi vill utveckla barns förståelse för naturen och stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt.

-Vi ser ett stort intresse för vatten hos barnen på Sländan och det intresset har blivit ingången till en del av arbetet med

naturvetenskap.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

 Experiment- vatten som lösningsmedel

 

 

 

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Genom experiment där barnen får möjlighet att blanda olika saker i vatten och observerar vad som händer. Vad händer med vatten? Ändrar vatten färg? Vi kommer att börja med att samtala och därefter ta reda på om olika ämnen: sand, salt, olja och kaffe är lösliga i vatten samt barnen får möjlighet att vara med, uppleva och utforska med alla sina sinnen.

**********************

Björkman (2008) betonar också att observera, sortera, klassificera, ställa hypoteser, undersöka och kommunicera är ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Björkman, K (2008). Naturvetenskap och miljö i förskola och förskoleklass. Nr 9 Temaserie från tidningen Förskolan. Lärarförbundets Förlag och Förskolan (2008).(s.36-41).

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: