Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 3 (Abrahamitiska religionerna)

Skapad 2016-05-10 08:02 i Bäckagårdsskolan Halmstad
De tre stora religionerna: Kristendom, Judendom och Islam.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap

Religion: Högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Texter ur religionernas heliga skrifter. Vi kommer belysa likheter och skillnader inom de olika religionerna.

Innehåll

Syfte - förmågor

Utveckla förståelse för olika religioner och ta ställning i olika etiska frågor.

Analysera, reflektera och resonera  är de förmågor vi ska utveckla.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Konkretisering och Kunskapskrav

 • Du analyserar de olika religionernas likheter och olikheter, t.ex symboler, namnkunskap om heliga skrifter, profeter,gudar och heliga byggnader.
 • Du reflekterar över speciella högtider och berättelser från dessa olika religioner.
 • Du får möjlighet att illustrera och visa innehållet ur några berättelser ur Bibeln, Koranen och Torah.
 • Du ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Centralt innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Bedömning

Bedöminingen sker fortlöpande under arbetsgången.

Du ska visa delaktighet på lektionerna genom att delta i diskussioner och resonemang om ämnet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: