Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 5

Skapad 2016-05-10 08:19 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Blandningar, lösningar, förbränning
Grundskola 5 Kemi
...

Innehåll

Så här står det i läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Uppgifter

 • Arbetsgång

 • Bedömning

 • Studiebesök

Matriser

Ke
Kemi åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Kemiska sammanhang
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Förbrännng
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Samtala och diskutera
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: