Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkriktighet år 6

Skapad 2016-05-10 09:03 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Särskrivningar
Grundskola 6 Svenska
...

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Konkretiserade mål

 • Förstå varför det i svenskan är viktigt att skilja på vilka substantiv som ska vara sammansatta och vilka som ska skrivas isär.
 • Kunna skriva ihop och isär ord korrekt, som de ska vara i svenskan.
 • Kunna höra och förstå skillnaden mellan särskrivna och sammansatta substantiv.
 • Kunna göra egna illustrationer av särskrivningar och sammansättningar

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med genomgångar, eget arbete samt muntliga och skriftliga presentationer av särskrivningar och sammansättningar.

U P P G I F T

Ibland särskrivs ord som egentligen ska vara sammanskrivna. Det kan bli riktigt tokigt. Läs nedanstående exempel, som finns under uppgiftsbeskrivningen! 

Uppgiftsbeskrivning:
1. Välj minst tre svenska särskrivna ord/uttryck (du behöver inte välja från listan nedan, men du får göra det om du vill)
2. Kom på hur du vill illustrera orden/uttrycken med hjälp av egenhändigt ritade teckningar eller ta bilder från nätet.
A/ Illustrationen ska visa vad som menas med uttrycket när det är sammanskrivet och…
B/ Illustrationen ska visa vad som menas med uttrycket då det är särskrivet
3. Skriv orden/uttrycken hopskrivna på ett papper och särskrivna på ett A4-papper. Lägg till de illustrationer som du har valt. När du är färdig ska du alltså ha 6 st A4-papper; 3 st med särskrivning och 3 st med ihopskrivning = 2 papper till varje valt ord/uttryck
4. Dekorera papperna! (Alltså skulle du kunna färglägga något, lägga till en ram eller pynta pappret på något annat sätt)
5. Presentera för klassen

Exempel på särskrivningar:
1. Rök fritt
2. Ät pinnar
3. Bar personal
4. Godmorgon välling
5. Kul glass
6. Gift orm säljes
7. ’Vi är ett studentpar som är i behov av någonstans att bo. Vi är djur och rökfria.’
8. Fisk sås
9. ’Ovädret var fruktansvärt. Plötsligt kom en kul blixt och slog honom till
marken.’
10. ’Torkar blad för 10 kr.’
11. ’Kom ut klädd.’
12. Paj form
13. ’Vi har sprätt ägg.’
14. Häst skjuts
15. Snabb mat
16. Rak apparat
17. Skum tomte
18. Pris för slag
19. Super billigt
20. Djup fryst kyckling lever
21. Skum släckare
22. Bland färs
23. Ren korv
24. Vilt bord
25. Släng gungan
26. Extra knäck
27. Hand målad
28. ’Äldre dam eller herrcykel köpes billigt.’
29. Kassa personal
30. Sjuk gymnast
31. ’Jag arbetar en hel del med fel analys.’
32. Ingen vidare utbildning
33. ’Glad packad räk macka 35.00 kr.’
34. ’Hand tvättas separat.’
35. Riv experten
36. Rör experten
37. ’Ensam stående kvinna söker lägenhet.’
38. Butter kaka
39. ’Halv angorakatt säljes…’
40. Billiga barn cyklar.
41. Hugg orm
42. Kassa skåp
43. Håll platsen
44. barn under kläder
45. herr toalett
46. Häng björk
47. grå hårig sjuk sköterska
48. jätte glad
49. Flickan stod vid en bar disk.
50. På hyllan i affären stod det strö socker.
51. Gratinerad get ostsallad.
52. Morgon rockar
53. Skum permanent 149 kr

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • enskilt arbete med övningsuppgifter omkring särskrivningar och sammansättningar
 • göra egna illustrationer av sammansättningar och särskrivningar
 • presentera dina sammansättningar och särskrivningar för klassen

 

Matriser

Sv
Allmänna baskunskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Sv
Kunskapskrav svenska

E
C
A
Läsa och skriva
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntligt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genom- föra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Läsa och skriva
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skil- jetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: