Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2016-05-10 09:23 i Norrevångskolan Karlshamn
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Konkretisering av mål

Under arbetesområdet med argumenterade texter ska du:

 1. Förstå syftet/meningen med en instruerande text.
 2. Lära dig hur en instruerande text är uppbyggd. Hur man presenterar en instruktion/ manual/ arbetsbeskrivning/ recept.
 3. Lära dig hur du använder språket för att förklara för någon.
 4. Öva på att tillsammans med klassen/gruppen skriva en instruerande text.
 5. På egen hand kunna planera och skriva en instruerande text.
 6. Kamratbedöma en kompis instruerande text utifrån tydliga riktlinjer.
 7. Förbättra den instruerande texten utifrån kamratbedömning samt lärarens respons. 

Arbetssätt

 1. Klassen/gruppen arbetar tillsammans med modelltexter och lär känna instruerande texters innehåll, syfte och struktur. Du kommer i grupp att få arbeta med de språkliga drag som används för att skriva en instruerande text t.ex. skriva i opersonlig form, använda dig av beskrivande verb samt ha med ämnesspecifika ord.
 2. Du får lära dig att använda olika sambandsord och fraser för att strukturera upp dina instruktioner samt skriva ihop korta meningar till längre. 
 3. Klassen/gruppen skriver tillsammans en instruerande text.
 4. Du ska själv planera och skriva en instruerande text.
 5. Du ska kamratbedöma en klasskamrats instruerande text utifrån följande riktlinjer.
 • Finns det en rubrik som talar om vad det handlar om?
 • Finns det en lista med material/ingredienser?
 • Finns det stegvisa instruktioner i kronologisk ordning?
 • Finns det bilder som stödjer texten?

    6.  Du ska sedan ge kamratrespons utifrån givna ramar.

 • Använder kamraten talspråk när han/hon skriver?
 • Särskriver kamraten ord?
 • Finns det en rubrik som talar om vad texten handlar om?
 • Finns det en materiallista med?
 • Är instruktionerna i kronologisk ordning?
 • Finns det bilder som stödjer texten?

7. Du ska sedan förbättra din instruerande text utifrån feedbacken du fått av läraren, kompisbedömningen samt egna förbättringar. 

 

Bedömning

Se matris

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: