Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys

Skapad 2016-05-10 09:52 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Eleverna läser och skriver en analys av novellen "Poika porraskäytävässä" av ungdomsförfattaren Marja-Leena Tiainen.
Grundskola 8 – 9 Modersmål

Målet är att läsa och analysera en novell samt att skriva en novellanalys. 

Innehåll

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Genomförande

Eleverna läser en novell av ungdomsförfattaren Marja-Leena Tiainen. Eleverna läser texten högt tillsammans och de översätter svåra ord och begrepp med hjälp av ordböcker och varandra. Eleverna gör en tankekarta där de samlar information om novellen. Efter gemensam genomgång av novellens centrala delar får eleverna skriva en egen novellanalys. 

Matriser

Ml
Novellanalys

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: