Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

år 4 - HT år 5

Skapad 2016-05-10 10:21 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik

Det här arbetsområdet ska vi arbeta med att mäta och använda olika längdeneheter. Vi kommer att träna på att räkna ut omkrets och arbeta med skala. 

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Målet är att vi ska

 • kunna mäta med linjal och måttband
 • kunna omvandla enheterna mm, cm, dm, m, km och mil
 • kunna räkna ut omkretsen på enkla geometriska figurer
 • kunna läsa av skala och se om det är en förstoring eller förminskning

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, laborativa uppgifter, spel och färdighetsträning. Vi varvar inlärning med träning och arbetar i boken. 

Bedömning

Under arbetets gång använder jag många olika sätt för att se vad du har förstått och hur du använder dina kunskaper. Jag anpassar min undervisning efter  vad du och de andra i klassen behöver. I slutet av arbetsområdet har vi ett litet prov och senare i höst har vi ett större prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: