Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MAL VT-16 År 9 En resa genom Latinamerika LPP

Skapad 2016-05-10 11:08 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering för vårt arbete med realia under VT-16
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
  sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

 

Kommunikationens innehåll
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där
språket används.

Läsa och förstå

• Texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i texter.
• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, används i texter.
• Hur olika formuleringar används i olika typer av framställningar.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

• Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen.

Så här kommer vi att arbeta

 

  • Ta reda på fakta om ett land i Latinamerika genom att läsa, förstå, bearbeta och använda oss av texter olika typer av media på spanska, engelska och svenska.
  • Skriva egna texter på spanska.
  • Jämföra vardag, kultur och traditioner med exempelvis Sveriges motsvarigheter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i spanska utifrån...

 

  • Hur du visar att du att förstår och kan använda information från olika typer av media i egen produktion.
  • Hur du uttrycker dig i skrift med ord, fraser och meningar.
  • Hur du utvecklar och bearbetar dina texter och framställningar.
  • Hur du anpassar ditt språk till mottagare och situation.
  • Hur du relaterar till och gör jämförelser kring kultur och samhällen där det spanska språket används.

Uppgifter

  • En resa genom Latinamerika

Matriser

M2
En resa genom Latinamerika Moderna språk 2

E
C
A
Läsa och förstå
Läsa, förstå och visa din förståelse för texter i olika typer av media samt kunna använda innehållet i egna texter, samtal och interaktion.
Skriva
Formulera dig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet genom att använda dig av språkliga strategier, bearbeta och utveckla dina texter.
Realia
Kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser och sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: