👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskinen år 3-4

Skapad 2016-05-10 11:36 i Borlänge
Symaskinen, ett av många verktyg i textilslöjdssalen. Här tränar vi på att använda den, genom att tillverka olika föremål.
Grundskola 4 Slöjd
Symaskinen är ett av många verktyg som finns i textilslöjdssalen. Det är ett verktyg du ofta kommer att återkomma till i slöjden.

För att ditt slöjdarbete ska bli bra behöver din förmåga att hantera symaskinen tränas.

Vi tränar i papper och tyg.

Innehåll

Dina mål

 • Att känna dig säker när du använder symaskinen
 • Kunna trä maskinen med under- och övertråd.
 • Kunna sy raksöm och sick-sack.
 • Kunna sy rakt, krokigt och vända i hörn.
 • Kunna namn på delar av maskinen, som du använder
 • Klippa, nåla och sy ihop två tygbitar med sicksack - och raksöm.

 

Bedömning

Bedömningen görs utifrån det du visar när du arbetar och det färdiga resultatet. Hur du skriver om ditt pågående arbete i din loggbok och utvärderar hur det gått bedöms också.

Att du kan hantera symaskinen på ett säkert och riktigt sätt.
Att du kan trä över- och undertråd.
Att du kan sy rak- och sick-sacksöm.

Undervisning

 • Du kommer att få muntliga och praktiska genomgångar för symaskinen
 • Du får träna på att trä tråd i symaskinen
 • Du får sy raksöm och sick-sacksöm
 • Du får sy rakt och lära dig att svänga
 • Du får lära dig namn på maskinens delar
 • Du får följa instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6