Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Kärleksnovell

Skapad 2016-05-10 11:41 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En pedagogisk planering för temat kärleksnovell och en matris för bedömning.
Grundskola 8 – 9 Svenska

Kärleksnovell: att utifrån genren noveller skriva en egen kärleksnovell.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde ska du få en inblick i novellens värld. Du får lära dig uppbyggnaden av en sådan text och sedan själv, genom skrivprocessen, skriva en kärleksnovell.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Konkretiserade mål

Eleverna ska:

utnyttja kunskaperna om genren för att själv skriva en kärleksnovell

använda sig av ett korrekt svenskt språk

få möjlighet att ge och få respons på sina texter

Undervisningen

Vi tar reda på hur olika sorters noveller är uppbyggda och läser flera olika texter inom genren. Eleven skriver en egen kärleksnovell.


Matriser

Sv
Kärleksnovell

Rubrik .

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har enkla beskrivningar och handling. Du skriver en enkel novell med flera utmärkande drag för genren.
Du har välutvecklade beskrivningar och din novell är intressant att läsa. Du har med de drag som är utmärkande för genren.
Din novell har välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling. Du har med relevanta detaljer och novellingredienser.
Form och språk
Du skriver med viss språklig variation och har ett enkelt språk
Du skriver med relativt god språklig variation och utvecklat språk.
Du skriver med god språklig variation och har ett välutvecklat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: