Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spp Tema Förr och Nu

Skapad 2016-05-10 13:26 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
So
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

 

Inledning:

I år 3 ska eleverna ha kunskap om hemortens historia och kunna ge exempel på människors levnadsvillkor. Eleverna ska kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.

Innehåll

Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.

Mål för eleven

 • Du ska känna till några viktiga platser i Lund/ Södra Sandby och kunna namnge dessa.
 • Du ska kunna berätta om några yrken som fanns för ca 100 år sedan.
 • Du ska kunna berätta om hur barn levde för ca 100 år sedan.
 • Du ska kort kunna beskriva hur det var att leva förr och nu.
 • Du ska kort kunna beskriva något om skolan förr.

Arbetssätt

Arbetssätt- vi ska tillsammans:

 • Göra VÖL för att ta reda på vad eleverna redan kan om hemortens historia. Vad de vill lära sig mer om och vad de tillslut har lärt sig.
 • Samtala om barns och människors liv för 100 års sedan.
 • Skriva olika faktatexter, artiklar, berättelser och rita bilder till. Eleverna blir tilldelade olika fördjupningsområde i par. Eleverna ska tillsammans ta reda på fakta som sedan ska bli en artikel. Detta ska sedan mynna ut till en gemensam tidning.
 • Intervjua en äldre släkting, familj eller bekant.
 • Läsa faktatexter och titta på olika filmer för att lära oss mer.
 • Besöka Kulturen i Lund.
 • Gå en rundvandring i Södra Sandby och bland annat besöka PoG för att lära oss mer om viktiga platser/yrken och byggnader.
 • Utflykt till Möllan.

Elevinflytande

 • Eleverna får vara delaktiga i vad de vill lära sig mer om.
 • Eleverna får vara med och bestämma frågor till intervjun de får i läxa.
 • Eleverna får önska vad de helst vill fördjupa sig i till sin kommande artikel.

Utvärdering

Utvärdering – Hur gick det? Varför? Att utveckla till nästa gång?

Temat togs emot väl av eleverna och de var intresserade och aktiva under hela temat, då vi varvade teori med mycket besök, praktiska uppgifter och elevinflytande. Detta temat blev oerhört lyckat då vi hade en samsyn om vad som skulle göras och vem som ansvarade för vad. Temat var välplanerat och planering las ut i förväg så alla visste vart vi skulle hamna. Eleverna fick också tidigt reda på att deras artiklar skulle mynna ut i en tidning.

Tidning som redovisningsform blev en succé och eleverna fick med sig var sin tidning hem.  

Till nästa gång tänker jag att man kan ha temat under några veckor till och lägga in mer "bilduppgifter" för att väva in bilden ännu mer. Då man jobbar ämnesövergripande når man fler elever och får fler elever att lyckas. Överlag ett väldigt lyckat tema där många elever uppnådde målen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: