Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Life in Britain

Skapad 2016-05-10 13:52 i Apalbyskolan Västerås Stad
About life in Britain
Grundskola 7 Engelska

Ni kommer att jobba på egen hand eller i par. Uppgiften är att ta reda på mer om ETT av följande områden. Du ska dessutom jämföra ditt område med svenska förhållanden inom samma områden. Fakta finns dels i textbook, section 6, men givetvis också på internet. Du/ni ska förbereda en presentation på ca 3 minuter, anpassad till mottagare, dvs anpassat så att det blir intressant för era klasskompisar att lyssna. 

Gör er redovisning i programmet Keynote eller Imovie. Välj om ni vill spela in ljud i presentationen eller om ni vill prata vid redovisningstillfället. Kom i sådana fall ihåg att ha stödord med er. Områdena att välja bland är:

 • Sports in Britain
 • British books and authors
 • Wales
 • England
 • Northern Ireland
 • Scotland
 • Traditions in Britain
 • Famous British people

Vi kommer att arbeta med detta under v 19-21.

Presentationerna kommer att hållas under fredag v 21 (27/5) och tisdag v 22 (31/5). Kanske behöver du lägga lite tid hemma för att bli klar i tid? 

 

Innehåll

Centralt innehåll vi ska arbeta med

Du kommer att få lära dig:

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att läsa och uttala engelsk text
 • din förmåga att ta ansvar för ditt arbete och att redovisa vad du har lärt dig
 • din förmåga att reflektera över levnadsvillkor i engelsktalande länder och jämföra med egna erfarenheter

Undervisningen

Du kommer att arbeta med:

 • textbook
 • arbetsblad
 • muntlig presentation

Matriser

En
Life in Britain

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
uttrycka sig muntligt
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Du formulerar dig relativt varierat, begripligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med ett visst flyt och anpassar dig i viss mån till syfte och mottagare
Aspekt 2
förmågan att reflektera över levnadsvillkor i engelsktalande länder
Du diskuterar översiktligt och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter
Du diskuterar utförligt och kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: