Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - en resa genom världen mha alfabetet.

Skapad 2016-05-10 14:04 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Detta tema handlar om världen. Syftet med vårt tema är att öka barnens kunskaper om världen, veta vad de olika världsdelarna heter och var de finns. Syftet är också att öka barnens förståelse för länder, kulturer, språk, mat, olikheter och likheter. Vi kommer att utgå och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer framtill under våra samlingsstunder. Vi använder oss av bokstäver, vecka för vecka och jobbar oss igenom både alfabetet och världskartan.
Förskola

Detta tema handlar om världen. Syftet med vårt tema är att öka barnens kunskaper om världen, veta vad de olika världsdelarna heter och var de sitter på jordklotet. Syftet är också att öka barnens förståelse för hur vi ser ut, hur vi lever, vad vi äter, hur vi pratar, valutor, tid. Naturkunskap, språk, kultur mm. Vi kommer att utgå och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer framtill under våra samlingsstunder.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har en barngrupp med arton barn, mellan 1-6 år.

I samtal med barnen har vi kommit fram till att vi vill veta mera om vår värld. En fortsättning på vårt tidigare bokstavstema som fick oss att lära oss massor om kroppen. Detta kommer att dokumenteras kontinuerligt.

Barnens förkunskaper är att vi bor i Sverige. Vi har barn med olika ursprung, vänner och familjer som bor i olika länder. Många reser på semester och vi visar ofta på vår jordglob vi varit.

Barnen är väldigt intresserade av att söka och titta på information med hjälp av digitala verktyg.

Barnen är i nuläget väldigt nyfikna på språk, maträtter, olika utseenden.

Mål

Arbeta oss igenom alfabetet. En ny bokstav presenteras varje vecka. Med hjälp av den söker vi länder som börjar på den bokstaven och bygger upp en karta.

Alla skapar flaggor tillsammans på väggen. Flagga för flagga sätter vi på plats med olika skapande tekniker när landet dyker upp med en bokstav.

Alla barnen ska få vara med och skrapa fram länder på en världskarta vi köpt.

Alla barn ska få vara med att bygga upp sin kunskapsvägg, vecka för vecka. Vi sätter upp varje ny bokstav. Vi sätter upp landet, flaggan, klocka med tid mm och bygger upp världen på samma vägg. Lära sig Majas alfabetssång.

Alla barn ska dessutom få plocka geometriska former under samlingen. Matematisk övning.

Under HT-16 och VT-17 jobbar vi oss igenom alfabetet och hela världen.

Vi kommer att ta reda på olika tidszoner och vad klockan är i olika länder, vi kommer ha åtta olika klockor på väggen med olika tider.

Genom en glassbild kommer vi att ta reda på hur mycket glassar man får i olika länder, ett enkelt sätt att förstå valuta. 

Vi kommer att lyssna på hur språket låter i olika länder.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Nedbrytning av valda läroplansmål

 1. Göra barnen uppmärksamma på att vi ser olika ut.
 2. Skapa tillfällen där barnen får möjlighet till fin och grovmotorisk rörelse.
 3. Öka barnens kunskaper om världen, språk, tid olikheter och likheter samt ge barnen tillfällen att uttrycka sina tankar, ställa frågor och kommunicera.
 4. Lära barnen att samarbeta och ta hjälp av varandra.
 5. Lära barnen möjligheterna mha språk.
 6. Lära barnen arbeta med olika skapande material.
 7. Lära barnen matematik genom valutaförståelse.
 8. Få en inblick i olika länders kultur och seder.

Genomförande/Arbetsmetoder

 

 1. Varje måndag kommer det brev med 'Örnen Örjan', en ny bokstav ur alfabetet. Tillsammans tittar vi på bokstavens form och lyssnar på hur den låter. Vi sjunger aktuell visa ur Majas alfabetssånger. Vi hittar länder som börjar på bokstaven. Tillsammans bygger vi upp världskartan bit för bit. På vår dokumentationsvägg har vi en första ruta där vi har en karta som man skrapar fram länder på.
 2. Bredvid sätter vi upp bokstav för bokstav.
 3. Barnen kommer att få rita flaggor. Innan barnen ritar kommer vi att använda lärplattan för att kolla hur den ser ut. Vi kommer också titta på vilken färger den har och träna på dessa.
 4. Vi kommer att använda oss av de personer vi känner med olika ursprung. Vi har personal och föräldrar som kan olika språk och traditioner. 
 5. I den mån det fungerar kommer vi att samarbeta med köket för att äta och prata om rätter från andra länder.
 6. Vi kommer att ha rörelsesamlingar där vi sjunger sånger och ramsor som tränar både fin och grovmotoriken. Vi lyssnar på musik från olika länder. Vi kommer även träna munmotoriken. Vi kommer att använda oss av Miniröris och massage en gång i veckan samt yoga för att träna på avlappning.
 7. Varje vecka går vi till skogen. Minst en gång. Åldergrupperna väver in både matematik, språk och naturkunskap. Vi pratar om hur vi använder våra kroppar när vi går omkring i skogen. Hur vi använder våra sinnen och organ tex när vi känner efter hur det doftar i skogen. Vi studerar naturen och dess färger.
 8. Valuta och tidszoner tar vi reda på varje vecka genom att jämföra hur många glassar man får och vad klockan är i det land vi är i.

Utvärdering


Uppföljning

Vi hänger upp bokstäver på väggen och i taket varje vecka. När en termin har gått blickar vi tillbaka tillsammans med barnen för se hur långt vi kommit.

Under läsåret kommer barnen att få tillverka flaggor som vi kommer att sätta upp på väggen. Vi vill att barnen ska få en större förståelse för sin omvärld, kulturer, språk, likheter och olikheter. Vi kommer att följa deras utveckling och se vad barnen tar till sig under temats gång

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: