Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2016-05-10 15:14 i Långhundra skola Knivsta
Detta arbeta ska få dig att börja förhålla dig kritisk till medier, som t ex det du läser på nätet, hör på tv eller läser i tidningar. Vilket syfte har den som skriver något? Är allt sant som vi hör och läser?
Grundskola F – 3

Massmedia och reklam är en stor del av vår vardag och den bild vi får av omvärlden. Kan man lita på det man ser och läser? Varför finns det reklam och vad vill den egentligen att du ska göra? Kanske vill den att du ska köpa något speciellt eller tycka något. På vilket sätt påverkas du och hur kan du bli medveten om det? Det är viktigt att vi alla har ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt i allt vi läser och ser, inte bara när det gäller reklam. Det är därför som vi ska arbeta med källkritik.

Hur och vad ska vi göra? Du kommer att få träna på olika förmågor för att bli bättre på det här.

Innehåll

Kommunikativa förmågan:

 • Du ska få samtala och resonera med dina klasskamrater om olika texter både från tidningar och på nätet. Kan det vara sant som ni läser? Hur kan vi veta det?
 • Du ska få berätta varför du tycker som du gör.
 • Du ska få möjlighet att diskutera varför vi har reklam. Vad gör att du tror på det du läser i en text? Hur kan du veta att det är sant?

Analysförmågan:

 • Du kommer att få förklara och visa hur saker hör ihop som t ex hur reklam hänger ihop med vad vi köper. Hur kan text och bild höra ihop? Blir det mer trovärdigt om det finns en bild med till en text? Hur vet vi att bilder och filmklipp är korrekta till nyheterna som vi hör om på tv? 
 • Du ska få möjlighet att se på saker på olika sätt. Vi som ser och är mottagare av reklam från tidningar, tv eller ute från stan tänker och tycker olika om det. Vad tror vi att de som skapar reklam tänker och tycker?
 • Du ska få jämföra bra och dåliga sätt med texter och reklam. Vilka knep används för att påverka oss?

Metakognitiva förmågan:

 • Du kommer att få fundera över om informationen som du får är viktig eller inte.
 • Du kommer att få möjlighet att lägga märke till saker som händer och sker, samt fundera över detta när vi tittar och lyssnar t ex på texter på nätet.
 • Du ska få möjlighet att visa att du kan välja det bästa sättet med att vara källkritisk för att få en trovärdig berättelse.

Begreppsliga förmågan:

 • Du kommer att få betydelsen av nya ord och begrepp genom våra samtal och när vi tittar på film från UR, "Är det riktigt sant?" 
 • Du kommer att få möjlighet att använda dig av de nya orden och begreppen i klassrummet.

Procedurförmågan (förmågan att hantera information):

 • Du kommer att få söka efter och samla information som du vill ha.
 • Du kommer att få fundera över skillnaden mellan fakta och åsikt. 
 • Du ska få fundera över om informationen är rätt och riktig för att veta om man kan använda den. Hur troligt är det att något är sant om vi hör: "Alla vet ju...", "Asså, det är sant! Jag lovar!", "Nån sa det..." eller "Jag såg det på internet!"

Det här kommer jag att bedöma:

 • Är du aktiv i våra diskussioner i klassrummet?
 • Har du förmågan att fundera över om informationen är rätt och riktig eller inte?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: