Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2016-05-10 15:51 i Östra Karups skola Båstad
Vi lär oss hur Gustav Vasa blev kung och hur det gick till när han blev kyrkans högste chef. Påven förlorar sin makt över kyrkorna i norra Europa och Sverige går från att vara katolskt till att bli protestantiskt.
Grundskola 6 Historia

vt-16

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma följande:
Om du har tillräckliga kunskaper för att kunna:


- redogöra för orsaker till och konsekvenser av t.ex. samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar

- föra resonemang om varför man framställer historiska händelser och personer olika

- använda historiska begrepp, såsom förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning på ett fungerande sätt

- förklara hur reformationen på 1500-talet har påverkat oss som lever idag

- visa på spår av historien i vår tid, t.ex. gatunamn, helgdagar, tävlingar

 

Undervisning, för att nå målen kan du:

För att nå målen kan du:
Lära dig mycket om Vasatiden genom att:

- läsa i böcker/internet

- se på film

- ta del av genomgångar

- arbeta enskilt eller med en kamrat

- gör ett eget häfte där du genom att rita, skriva, måla samlar fakta om Vasatiden

- ser på dramatiserade händelser ur Gustav Vasas liv

 

Matriser

Hi
Vasatiden

Vasatiden

Behöver träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågor som bedöms
Ha kunskaper om Vasatiden och kan resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
Du kan föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Du kan föra utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Du kan föra välutvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Beskriva samband mellan olika tidsperioder
Du kan beskriva enkla samband mellan kyrkan, kungen och staten förr och nu
Du kan beskriva utvecklade samband mellan kyrkan, kungen och staten förr och nu
Du kan beskriva välutvecklade samband mellan kyrkan, kungen och staten förr och nu
Resonera kring likheter och skillnader i framställningar av historiska personer
Du beskriver någon egenskap i båda framställningarna som visar på olika uppfattningar om personen.
Du beskriver någon egenskap i båda framställningarna som visar på olika uppfattningar om personen. Förklarar också varför framställningen ser ut som den gör.
Du beskriver någon egenskap i båda framställningarna som visar på olika uppfattningar om personen. Förklarar också varför framställningen ser ut som den gör och grundar det på historien.
Använda historiska begrepp
Du använder dig av ett fåtal historiska begrepp
Du använder dig av ett flertal historiska begrepp
Du använder dig av de flesta historiska begrepp vi har stött på
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: