Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilar Lambda åk 2

Skapad 2016-05-10 16:11 i Gläntanskolan Helsingborg
LPP om fjärilens utveckling från ägg till färdig fjäril.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska Bild

I vårt tema om fjärilar kommer barnen att få ta hand om en egen fjärilslarv. De kommer att få observera, reflektera och dokumentera vad som händer med larven. Vi kommer även att ha uppgifter i bild i temat. Som avslutning blir det fjärils-släpp.

Innehåll

Planering för arbetsområde


Barnen i klassen ska få en egen fjärilslarv att ta hand om.
De får följa utvecklingen från larv till färdig fjäril.
Under tiden ska de observera, reflektera och dokumentera om vad som händer.
Barnen skriver egna texter och ritar bilder.
Genom att lära sig om fjärilens utveckling lär sig barnen vad en livscykel är.
Barnen kommer även att få lära sig namnen på några av våra vanligaste svenska fjärilar.
Som avslutning på temat har vi fjärilssläpp.
Texter och bilder blir till en egen fjärilsbok.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 • Jag ska veta vad en livscykel är.
 • Jag ska kunna berätta om de olika utvecklingsstadierna i en fjärils livscykel från ägg till fjäril.
 • Jag ska veta vad en larv och en fjäril behöver för att leva.
 • Jag ska kunna beskriva hur en larv, puppa och fjäril ser ut.
 • Jag ska veta hur en tistelfjäril ser ut och kunna namnen på några vanliga svenska fjärilar.
 • Jag ska kunna ta hand om en larv och under tiden dokumentera vad jag lär mig.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

Bedömning görs genom en skriftlig kommentar under matrisen Gläntan 1-3 NO

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: