Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser åk 8 vt 2016

Skapad 2016-05-10 16:47 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En pedagogisk planering i kemi inom om syror, baser och salter.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Inom kemin är inte motsatsen till surt sött utan basiskt och är ett ämne varken surt eller basiskt så är det neutralt. Vi ska lära oss om olika ämnen som är sura och basiska och om hur vi tar reda på om dem är sura eller basiska. För att ta reda på om ett ämne är surt eller basiskt så använder man sig att en skala som kallas pH-skalan den går från 1-14.

 

Sura och basiska ämnen påverkar människan på massor av olika sätt. Magsaften i magsäcken är ju t.ex. sur, men syror är som du kanske vet inte bra för tänderna. Hur hänger det ihop? Många rengöringsmedel är sura eller basiska, varför det?

Även miljön runt omkring oss påverkas av syror och baser och då är det framförallt sura ämnen som påverkar skogar och sjöar på ett negativt sätt.

Innehåll

Syfte

Arbetet med området syftar till att du ska få utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Du ska få söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. Genom undervisningen ska du få utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Bild av Phlippa Willitts från The Photo Encyclopedia


Kemin kan sammanfattas i följande förmågor som du ska utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet i lursplanen kommer vi att beröra följande delar på något vis:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

Som mål utifrån dessa punkter kan vi sätta följande:

 • Kunna redogöra för begreppen syra, bas, pH, neutralisation och indikator.
 • Kunna namn och egenskaper för de vanligaste syrorna och baserna.
 • Ha kännedom om några vanliga salter, ett fåtal vanliga reaktioner för saltbildning samt hur salter generellt är uppbyggda.
 • Ha kunskap om och kunna redogöra för något samband mellan syra-bas och oss människor eller natur/samhälle omkring oss.
 • Kunna laborera med syror, baser och salter på ett säkert sätt samt redovisa resultatet.

Undervisningen

Vi kommer under lektionerna att arbeta med begreppen utifrån texter, filmer, diskussioner och laborationer. 

Bedömning

Du kommer att bedömmas utifrån enskillda aktiviteter under lektionerna där din muntliga och skriftliga begreppskunskap bedöms. Dessa kommer du att bedömmas under laborationerna samt din förmåga att använda begreppen vid en skriftliga förhör.

Matriser

Ke
Syror och baser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper syror och baser
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om begreppen inom området syror och baser
Du har goda kunskaper om begreppen inom området syror och baser
Du har mycket goda kunskaper om begreppen inom området syror och baser
Resonemang
Resonemang kring kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Enkla och till viss del underbyggda resonemang som visar på enkelt identifierbara kemiska samband
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som visar på förhållandevis komplexa kemiska samband
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang som visar på komplexa kemiska samband
Laborationer
Genomförande
Du genomför laborationerna enligt instruktion och bidrar även till att formulera enkla frågeställningar och planeringar i samband med dessa.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar enkla frågeställningar och planeringar i samband med dessa som efter viss bearbetning går att använda sig av i praktiken.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar dessutom enkla frågeställningar och planeringar i samband med dessa som direkt går att använda sig av i praktiken.
Laborationer
Jämföra resultatet med frågeställningarna och dra slutsatser
Enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier
Utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier
Välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier
Laborationer
Resonemang kring resultatets rimlighet samt förslag på möjliga förbättring
Enkla resonemang, bidrar med förslag till förbättringar
Utvecklade resonemang, ger förslag på förbättringar
Välutvecklade resonemang i relation till möjliga felkällor. Ger förslag på förbättringar och nya tänkbara frågeställningar
Laborationer
Dokumentation av ditt laborativa arbete med tabeller, diagram och bilder
Du gör enkla dokumentationer över ditt laborativa arbete.
Du gör utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete.
Du gör välutvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: