Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bloggspelet "Shameless", vecka 19-21

Skapad 2016-05-10 20:10 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förmåga att lyssna på ljudklipp samt läsa och förstå text ur en blogg. Förmåga att kunna diskutera på engelska.
Grundskola 9 Engelska

During week 19-21 you will follow the teenager "Shameless" who is from England. By reading and listening to Youtube and other videos on her blog you will show that you understand what you read. You will also show your ability to speak English, through reflections questions. In groups you will produce a short film, which has to be related to the Convention on the Rights of the Child.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Arbetsprocess och lektionstid

Week 19

Wednesday - Go through planning Bloggspelet, Shameless week 19-22. Start to play the game. 

Thursday: Play the game and prepare the questions for wednesday

Week 20       

Wednesday - .  Discuss questions with your friend/friends (see below) 

Thursday          -Make a manuscript and start to record your movie

Week 21      

Wednesday - 

Thursday         - Hand in movie by emailing to matilda.thorsson@kungsbacka.se

 

 

You will practice your reading (& listening skills) when you play the game.

1.

 • Spelet utspelar sig på olika bloggar och webbsidor. En del är verkliga, men de flesta är skapade till spelet. Personerna och berättelserna är påhittade.
 • Ni ska följa ledtrådar och klicka på länkar som leder till nya webbsidor. Spelet består av både text och filmklipp.
 • Symbolen som indikerar att ni fortfarande är inne i spelet är en kanin. Symbolen finns alltid överst till vänster på sidorna. Den syns även längst ner på sidan under fliken Shameless.
 • Alla kanske inte kommer hinna besöka alla webbsidor i spelet.
 • På spelets sista webbsida finns en ruta att klicka på för att lämna spelet.
 • Ni ska tänka på vad det ni ser och läser, eftersom vi kommer att diskutera spelupplevelsen och innehållet nästkommande lektion (Friday).
 • Intro to the game by watching the trailer.

2.

Gå till fliken för Shameless. www.angelaget.nu/mittiblandoss/shameless

 • Läs inledningen under filmklippet, och klicka dig in på spelets första sida:
  Fashion by Shameless. Shameless värld öppnar sig!

3. As homework for next lesson: discussions in groups. Make sure you think about these questions and reflect at home, so you are able to participate in a good way when we have the discussions.

 • What you have done today?
 • What have you found out?
 • What is the story of Shameless?

Lesson number 3; Discussions in groups

Reflection Questions

• What did you think about the game? What emotions did it arouse in you? What was good about the game? What was difficult?

• Was there a page that you spent more time on because you thought it was interesting or exciting? Explain why.

• What do you feel about Shameless’, or Kim’s, situation? Do you sympathize with her? Who is she? What do you think she wants to tell us about our society? Explain.

• Why do you think Shameless chooses to blog with such a sharp sense of humor about things that are actually very serious?

Analytical Questions

• In what country do you think Shameless’ story takes place? What makes you think that?

• How did Shameless’ family end up in such a difficult situation? What happened? What would you do if you were in Shameless’ place? Explain.

• Why does Shameless call her blog “Fashion by Shameless”? What does the name Shameless mean? Why does she call herself that?

• What similarities and differences are there between Shameless’ blog and real blogs written by teenage girls today? Do you know of any real-life equivalent to Shameless’ blog?

• Why do you think that Shameless chose to be anonymous? What would have happened if she had chosen to be open about who she really is?

• What do you think of Shameless’ letter to the politicians? Do you think the letter could encourage

decision-makers to think twice and maybe even change decisions that they have made?

• How is poverty described in the game?

• What do you think about the stories and narratives about slums in Brazil and Kenya? Did anything in particular stand out to you? What made the strongest impression?

• What do you think Shameless’ closing words mean? Can they be interpreted in different ways? Explain.

• What do you think about the fact that Shameless stopped blogging and revealed her true identity - Kim? Do you think the game should have ended differently? How?

 General Questions

• What are human rights? What is the relationship between human rights and Shameless’ story?

• Can anyone end up in Shameless’ situation? Why/why not? What can be done about it?

• Can we say that Shameless is poor? When is a person considered poor? Can poverty mean different things depending on where in the world a person lives? Is poverty relative to the society a person lives in?

• What does it mean to be homeless in Sweden?

• How would you describe poverty? (Ask the students for several indicators or aspects of poverty.) Poverty is not just about a lack of resources. What other factors cause poverty, factors directly related to human rights? In what ways can power-holders contribute to the rise of poverty or help to reduce poverty? What types of political decisions are important for people to participate in?

• How are Roma peoples’ situation presented in the game? In which way are Roma people a particularly discriminated group in Europe? Why do you think this is?

• What other examples of discrimination are mentioned in the game?

 Pairs/groups for discussion

 

Instructions for how to do your movie

 • You will choose 1 or 2 articles from the Convention on the Rights of the Child.

Article 2; Non-Discrimination

All rights apply to all children without exception. It is the State’s obligation to protect children from any form of discrimination and to take positive action to promote their rights.

Article 3; Best interests of the child

All actions concerning the child shall take full account of his or her best interests. The State shall provide the child with adequate care when parents, or others charged with that responsibility, fail to do so.

Article 7; Name and nationality

The child has the right to a name at birth. The child also has the right to acquire a nationality and, as far as possible, to know his or her parents and be cared for by them.

Article 9; Separation from parents

The child has a right to live with his or her parents unless this is deemed to be incompatible with the child’s best interests. The child also has the right to maintain contact with both parents if separated from one or both.

Article 13; Freedom of expression

The child has the right to express his or her views, obtain information, make ideas or information known, regardless of frontiers.

Article 14; Freedom of thought, conscience and religion

The State shall respect the child’s right to freedom of thought, conscience and religion, subject to appropriate parental guidance.

Article 31; Leisure, recreation and cultural activities

The child has the right to leisure, play and participation in cultural and artistic activities.

Article 32; Child labour

The child has the right to be protected from work that threatens his or her health, education or development. The State shall set minimum ages for employment and regulate working conditions.

 • Write a manuscript in your group for a movie on your article/s.
  The movie will be approximately (ungefär) 3 minutes.
 • Your movie has to include;

- What is the article/s about? Show & tell so it´s easy to understand the meaning of the article/s.

- Show a positive and a negative examples on the article/s.

- Why is this article important?

- What consequence/s will follow if someone doesn´t follow this?

Good Luck & have fun! :) //Your English teachers

 

Bedömning

Vi kommer att titta på din förmåga att förstå det som du läser samt lyssnar till på engelska i bloggspelet "Shameless".

Du kommer också att få visa din muntliga förmåga genom att diskutera frågor i smågrupper samt göra en kort film utifrån barnkonventionsartiklar (se matris nedan).

 

Matriser

En
Bloggspelet

Förmågor

På väg
E
C
A
Förstå tal på engelska
Kunna förstå det som du lyssnar till på engelska.
 • En
Jag kan förstå en del Youtubeklipp och videor på Shameless blogg men inte alla.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet i Youtubeklippen och videorna på Shameless blogg.
Jag kan förstå både helheten och uppfatta viktiga detaljer i såväl Youtubeklipp samt videor på Shameless bloggen.
Jag kan förstå alla detaljer i såväl Youtube klipp som videor i Shamless bloggen.
Tala på engelska
Kunna tala så att en engelsktalande person förstår.
 • En
Jag kan säga en del ord och meningar på engelska. Ibland har jag svårt att hitta det engelska ordet och det blir svenskengelska.
Jag kan säga en del meningar på engelska som är kopplat till Shameless bloggen. Jag kan även tala utifrån barnkonventionsartiklarna och säga vad jag tycker på engelska då jag gör filmen i grupp.
Jag kan uttrycka mig på engelska som är kopplat till bloggen med ett bra uttal, flyt och hittar ord och/eller uttryck då jag inte kommer på ord på engelska. Jag gör detta både till Shameless frågorna samt i filmen som är kopplad till barnkonventionsartiklarna.
Jag kan uttrycka mig på engelska som är kopplat till bloggen med ett mycket bra uttal, flyt och hittar ord och/eller uttryck då jag inte kommer på ord på engelska. Jag närmar mig ett felfritt sätt att tala engelska. Jag gör detta både till Shameless frågorna samt i filmen som är kopplad till barnkonventionsartiklarna.
Reflektionsförmåga
Kunna göra jämförelser mellan egna erfarenheter och ett annat land, t.ex. England.
 • En
Jag försöker berätta lite om Shamless tjejen i bloggen men förstår inte hur jag ska koppla detta till det som jag har varit med om.
Jag berättar lite om Shameless tjejen i bloggen och kan göra små jämförelser med det som jag har varit med om eller hört talas om.
Jag berättar om Shameless tjejen i bloggen och kan göra ingående jämförelser med det som jag har varit med om och/eller har hört.
Jag berättare ingående om Shameless tjejen i bloggen utifrån ett socialt, kulturellt och etiskt perspektiv. Jag kan göra ingående jämförelser med det som jag själv har varit med om och/eller hört samt kan förklara hur detta hänger ihop.
Förstå text på engelska
Kunna förstå en text du läser på engelska.
Jag kan förstå vissa delar av det jag läser på bloggen Shameless men förstår inte allting.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet som jag läser på Shameless bloggen.
Jag förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i det som jag läser på Shameless bloggen.
Jag förstår alla detaljer i det som jag läser på Shameless bloggen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: