Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2016-05-10 22:29 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Matematiska begrepp, logiskt tänkande och matematiska problem.
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • VEU
  Syfte sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • VEU
  Syfte reflektera över samband mellan orsak och verkan,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Undervisning och aktiviteter

Du kommer att:

- varje dag, under samlingen, delta i diskussion kring veckodag, datum, månad, årstid och väderlek

- arbeta med de grundläggande matematiska begreppen. 

- arbeta med olika logiska materiel

- talen 0-20 för att ange antal och ordning

- lösa matematiska problem

- se och delta aktivt när du ser på "Livet i mattelandet" tillsammans med dina klasskamrater. Efter programmet tränar du på det du just lärt dig om. 

Kopplingar till läroplan

 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
 • VEU  1-9
  Tid Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
 • VEU  1-9
  Tid Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
 • VEU  1-9
  Rum Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
 • VEU  1-9
  Kvalitet Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
 • VEU  1-9
  Kvalitet Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
 • VEU  1-9
  Kvantitet Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
 • VEU  1-9
  Kvantitet Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplan

 • VEU   9
  Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
 • VEU   9
  Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 • VEU   9
  Eleven kan delta i ramsräkning.
 • VEU   9
  Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • VEU   9
  Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
 • VEU   9
  Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 • VEU   9
  Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
 • VEU   9
  Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser

VEU
Grundsärskolan träningskolenivå hjortsberg

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
varje dag, under samlingen, delta i diskussion kring veckodag, datum, månad, årstid och väderlek
arbeta med de grundläggande matematiska begreppen.
arbeta med olika logiska materiel
talen 0-20 för att ange antal och ordning
lösa matematiska problem
Se och delta aktivt när du ser på "Livet i mattelandet" tillsammans med dina klasskamrater Efter programmet tränar du på det du just lärt dig om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: