Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-05-11 09:35 i Gunnebo förskola Haninge
Utforskande av skogen kopplar vi till våra värdeord, hållbarhet och demokrati som är en del av vårt gemensamma projekt "Bygga Drömvär(l)den".
Förskola

Vår grundtanke i projektet är att erbjuda barnen olika möjligheter att utveckla social hållbarhet i form av olika möten som de har nytta av i sin vardag och i framtiden. Vi tänker att möten har olika skepnader och barnen gör många olika möten under en dag såsom med andra barn och vuxna men också med olika material. De utmanas även i olika grupperingar såsom i mindre projektgrupp, men även i helgrupp där de bland annat återberättar för kamraterna om dagens aktivitet och får återkoppling från dem.

Utifrån dessa möten vill vi utmana barnen i deras tankegångar kring naturen och dess växtligheters existens. Vi utgår från barnens ritningar av träd och tar med dessa till skogen för att utmana deras hypoteser kring dem.

Innehåll

Avsnitt 1

Analys

Utifrån barnens ritningar började vi utforska anledningen till att trädet kunde stå upp. Vi har med hjälp av forskarglas tittat närmre på vad som kommer under trädet i marken och upptäckt att det finns grenar som går nedåt i marken. Barnen har även genom forskarglasen sett många olika detaljer på träden såsom färg, stam, mönster, grenar, barr och mossa. Vi har genom att ta med olika material från skogen utforskat dessa vidare på förskolan. Genom observationer av detta utforskande har vi pedagoger funderat kring hur vi vidare kan utmana barnen på förskolan i olika demokratiska former och social hållbarhet.

Kan vi genom olika byggtekniska och skapande verksamhet bygga social hållbarhet? Vill vi skapa träd enskilt eller tillsammans? Vill vi skapa träd med lera enskilt eller tillsammas? Hur tar vi tillvara, använder och stödjer varandras kunskaper? Hur kommunicerar vi? Har vi skapat en plattform där vi får mötas/utmanas i social hållbarhet med koppling till vårt gemensamma projekt "Bygga Drömvär(l)den"?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Avsnitt 2

Insatser

 • Vid barnens första process får de möjlighet att bearbeta sina hypoteser enskilt och skapa ett träd i lera.  Vi tänker att barnen får möta en miljö i ateljén där vi på ljusbordet dukat fram lera, slickers samt material som barnen kan behöva för att bearbeta leran. Vi tänker att barnen får gå och hämta det material samt den mängd lera de behöver själva, för att arbeta vid bordet som är dukat med brickor samt inspirationsbilder från  barnens tidigare utforskande av träd. Dessa bilder och fler visas även som ett bildspel på smartboarden under hela tillfället.

C - Skapar bildspel och bilder

A - Förbereder materialet på ljusbordet

B - Förbereder lera

Vi arbetar i våra basgrupper och dokumenterar de frågeställningar vi har ovan.

 • När barnen bearbetat sina hypoteser enskilt tittar vi på våra skapelser i våra basgrupper och samtalar om hur vi skall göra när vi skall skapa ett träd tillsammans på ljusbordet. Vi gör detta i våra basgrupper för att alla barn skall kunna få utrymme samt för att vi skall kunna ta del av alla barns tankar.

C - Går med grupperna och tittar på de individuella lerträden och låter barnen presentera sin skapelse. Varje grupp ger ett förslag på hur de skulle vilja arbeta vidare med trädet på ljusbordet där alla på avdelningen skall kunna vara delaktiga.

 • Gruppernas förslag visar vi för hela barngruppen tillsammans med de barn som kommit fram med ett förslag. Utifrån dessa förslag får barnen komma överrens om hur vi skall välja ett av dessa alternativ.

C - Presenterar tillsammans med barnen gruppernas förslag på ett barnmöte. Barnen gör ett val utifrån de tre förslagen som kommit fram.

 • Barnen blir inbjudna i en gemensamma process utifrån det valda förslaget där barnen vartefter får utveckla ett gemensamt träd på ljusbordet i ateljén.

C - Möter barnen i Ateljén där vi på ljusbordet skapar det ett utifrån det valda förslaget.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: